Pressreleaser

RaySearch utser ny CFO

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Torbjörn Wingårdh har utsetts till ny CFO för bolaget och tillträder sin tjänst 15 november. Torbjörn har en gedigen finansiell bakgrund med lång erfarenhet från globala företag och högteknologiska branscher. 

Torbjörn kommer senast från Mycronic AB (publ) där han var CFO och medlem i koncernledningen under fem framgångsrika år för bolaget. Under hans tid utvecklades finansfunktionen i takt med ökade krav i samband med bolagets tillväxt.

Tidigare erfarenheter omfattar affärsområdes-CFO på Saab AB (publ) samt lång erfarenhet från olika positioner inom Investor AB (publ). Torbjörn har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Som tidigare kommunicerats kommer Peter Thysell, RaySearchs nuvarande CFO, att lämna företaget för andra uppdrag 2 december 2021.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: ”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Torbjörn till tjänsten som CFO på RaySearch. Med sin gedigna bakgrund, sin långa erfarenhet och sitt driv är jag övertygad om att han i hög grad kommer att bidra till vår organisation och även bli en värdefull medlem av vår ledningsgrupp.”

 
Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. 

Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på raysearchlabs.com. 

För mer information vänligen kontakta: 

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 

Tel: +46 (0)8-510530 00 

johan.lof@raysearchlabs.com