Pressreleaser

RaySearch tecknar omfattande avtal med en klinik i Schweiz inklusive en order på RayCare och den första ordern på RayIntelligence

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar en utökning av samarbetet med Centre hospitalier universitaire vaudois Lausanne (CHUV) i Schweiz, som inkluderar order för RayStation®*, RayCare®* och RayIntelligence®.

CHUV har varit RayStation-kund sedan 2017 och köper nu ytterligare RayStationfunktionalitet för automatisk planering och segmentering med användande av maskininlärningstekniker samt planering för CyberKnife® systemet. CHUV kommer att bli ett av de första centren att använda RayStation för dosplanering för Accurays CyberKnife® system.

Centret kommer också att till fullo ersätta sitt existerande onkologiinformationssystem med RayCare, i syfte att koordinera och optimera arbetsflöden och leverans av strålbehandlingen.

CHUV blir även först med att beställa RayIntelligence, det innovativa molnbaserade onkologiska analyssystemet som lanserades i december 2020.  Systemet förenklar dataintegration och har stöd för analys av patient- och behandlingspopulationer, forskningsaktiviteter och arbetsflöden.

Framöver kommer de huvudsakliga aktiviteterna inom strålbehandling inklusive dosplanering, registrering och verifiering av levererad dos, hantering av arbetsflöde och dataanalys att ske uteslutande med RaySearch mjukvara.

RaySearch och CHUV kommer också att gemensamt arbeta med olika dimensioner av behandlingsförbättringar och effektivitetsoptimering, inklusive ett optimerat utnyttjande av behandlingsmaskiner samt den nya behandlingstekniken FLASH. CHUV har varit banbrytande i utvecklingen av denna nya teknik, som gör det möjligt att leverera den erforderliga dosen till patienten under några få sessioner som varar i ett par sekunder, i stället för konventionell behandling med ett stort antal sessioner på flera minuter.

Prof. Jean Bourhis, CHUV: ”Samarbetet mellan RaySearch och CHUV går in i ett väldigt lovande skede, där vi installerar en integrerad mjukvaruplattform som kopplar samman alla våra strålbehandlingsaktiviteter. Detta kommer att ge oss en mycket effektiv hantering av digitala arbetsflöden och innovativa verktyg med artificiell intelligens för konturering och dosimetri. Vi förväntar oss en tydlig förbättring av den övergripande effektiviteten tillsammans med ökad kvalitet och säkerhet för våra strålbehandlingar.”

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Vi är väldigt glada över att få utöka vårt samarbete med CHUV, ett center i världsklass som fokuserar på att använda avancerad teknik för att hjälpa sina patienter. Genom att utöka vår installation till en komplett uppsättning av RaySearch produkter kommer vi kunna stödja CHUV med en optimering av effektivitet, förbättring av kvaliteten samt genom RayIntelligence kunna inhämta data för beslutsstöd och ytterligare individanpassade behandlingar.”
Det totala ordervärdet är 1,8 M EURO, exklusive servicekontrakt.

Om CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois är tillsammans med Genève, Bern, Basel och Zürich ett av de fem universitetssjukhusen i Schweiz. Med sina 16 kliniska och medicintekniska avdelningar är CHUV känt för sina akademiska prestationer inom vård, forskning och undervisning. CHUV är också ett välkänt centrum för medicinsk utbildning och forskning tack vare samarbetet med fakulteten för biologi och medicin vid universitetet i Lausanne och schweiziska federala tekniska institutet i Lausanne (EPFL). Tillsammans bildar dessa institutioner ett stort campus vid Genèvesjön.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.  Mer information finns på: www.raysearchlabs.com.

Om RayStation
RayStation® är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Om RayCare
RayCare® onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation® och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet, och adaptiv strålterapi. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven hos framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat onkologiskt analyssystem som ger mening till data och stärker cancerklinikernas möjligheter att nå nya nivåer av individanpassad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com
 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com