We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RAYSEARCH HAR SLÄPPT BEHANDLINGSSTYRSYSTEMET RAYCOMMAND

 RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att bolaget har släppt den första versionen av behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand®* samt att systemet fick de första marknadsgodkännandena i Europa den 23 december 2020.

RayCommand fungerar som en länk mellan behandlingsmaskinen, systemen för dosplanering och onkologiinformation samt koordinerar och organiserar de olika inblandade systemen, som bildtagningssystem, strålleveranssystem och patientpositioneringssystem. Effektiv koordinering är avgörande för att genomföra säkra och effektiva patientbehandlingar. RayCommand är ett resultat av nära samarbete med Advanced Oncotherapy (AVO), ett företag baserat i Storbritannien som utvecklar nästa generations protonstrålbehandlingssystem, samt en av världens mest avancerade kliniker, MedAustron i Österrike.

RayCommand är det senaste tillskottet i RaySearchs innovativa produktportfölj. Utvecklingen av ett banbrytande TCS innebär att företaget breddar sin ambition att förbättra patientvården under hela cancerbehandlingsprocessen.

Idén att utveckla ett TCS växte fram ur ett samarbete mellan RaySearch och AVO för att utveckla en heltäckande mjukvarulösning för protonbehandlingssystemet AVO LIGHT. Genom att synkronisera TCS, TPS och OIS blir det enklare för klinikerna att koordinera och organisera den mångfald av system som är involverade vid cancerbehandlingar, inklusive bildtagning, bestrålning och patientpositionering.

Jonathan Farr, chefskliniker på AVO: ”Under 2008 arbetade jag på Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen och beslutade då att vi skulle köpa RayStation, trots att första versionen av RayStation var under utveckling. 10 år senare, 2018, upprepades historien. Vid den tidpunkten hade RaySearch ännu inte påbörjat utvecklingen av behandlingsstyrsystem, men vi kom snart överens om att ett TCS tillhandahållet av RaySearch skulle vara idealiskt för att dra nytta av LIGHT-systemets specialfunktioner. Att den första versionen av RayCommand nu släppts och testats framgångsrikt tillsammans med RayStation och RayCare är ett stort steg framåt i LIGHT-systemets övergripande utveckling.”

RaySearchs utveckling av RayCommand väckte uppmärksamhet bland andra partners inom både industrin och vården. En av dessa var MedAustron, ett ledande center för jonbehandling och forskning, specialiserat på avancerade cancerbehandlingar med protoner och koljoner. MedAustron driver en synkrotronbaserad acceleratoranläggning för cancerbehandlingar i Wiener Neustadt, 5 mil söder om Wien i Österrike.

Markus Stock, chefsfysiker på EBG MedAustron: ”MedAustron startade sin kliniska verksamhet med RayStation som dosplaneringssystem för protoner och koljoner 2016. Vi hade förtroende för att RaySearch skulle möta alla våra kliniska krav för patientvård av hög kvalitet. För oss var det en logisk fortsättning att integrera RaySearchs mjukvaruteknik även bortom behandlingsplaneringen genom att byta till RayCommand som välintegrerat styrsystem för behandlingar i vår miljö.”

RayCommand är resultatet av ett mycket nära samarbete mellan RaySearch, AVO och MedAustron. Efter 18 månaders intensiv utveckling och integration med olika system genomfördes lyckade tester i december 2020 hos både AVO och MedAustron.

David Clerk, V&V testingenjör på AVO: ”Efter avslutade funktionstester är det underbart att se att vi har en integrerad uppsättning av RaySearch-produkter som sömlöst kan ta en patient genom huvudstegen i arbetsflödet hos LIGHTs protonstrålbehandling, från patientens ankomst till kliniken, och hela vägen fram till själva strålbehandlingen.”

Johannes Hopfgartner, sjukhusfysiker vid EBG MedAustron: ”Efter en serie intensiva integrationstester i vårt gantryrum var det fantastiskt att se rummets komponenter som gantry, snout, nozzle-filter och patientpositioneringssystem koordineras av RayCommand och förflyttas till avsedda positioner med korrekta parameterinställningar. Den lyckade kopplingen mellan RayCommand och MedAustrons accelerator MAPTA uppnåddes efter ett effektivt integrationsarbete. En perfekt (tidig) julklapp till hela teamet!”

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Utvecklingen av RayCommand är ett naturligt steg för RaySearch. I dagsläget måste varje tillverkare av behandlingsutrustning utveckla sina egna styrsystem för kontroller och behandlingsrum. Alla dessa system har i grunden samma funktioner. Med RayCommand blir det möjligt att få en mer enhetlig miljö för användaren, oavsett vilken typ av behandlingsmaskin som används. Det blir även enklare för nya tillverkare att etablera sig på marknaden. Jag tror att det är en viktig del för att skapa utrymme för innovationer och konkurrens inom vår industri, samt främja cancerbehandling.”
 

Om Advanced Oncotherapy
Advanced Oncotherapy plc (AVO) är en leverantör av partikelterapi med protoner som fokuserar på att fånga upp och använda det bästa inom modern teknik. AVO fokuserar på utvecklingen av en märkesskyddad accelerator, kallad Linac Image Guided Hadron Technology (LIGHT), en linjäraccelerator med bildstyrd hadronteknik. LIGHT-systemets kompakta konfiguration levererar protonstrålar på ett sätt som understödjer högre precision och elektronisk kontroll. AVO erbjuder vårdgivare prisvärda system som gör det möjligt för dem att behandla cancer med en innovativ teknik och minska behandlingsrelaterade biverkningar. Mer information finns på: https://www.avoplc.com/en-gb/

Om MedAustron
MedAustron är ett ledande center för jonbehandling och forskning, specialiserat på avancerade cancerbehandlingar med protoner och koljoner. Centret finns i Wiener Neustadt i Niederösterreich, 5 mil söder om Wien. MedAustron har 200 anställda inklusive läkare, fysiker, ingenjörer, sjukhusfysiker och strålbehandlingstekniker. Mer information finns på: https://www.medaustron.at/en

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Systemet innehåller unika funktioner såsom optimering utifrån flera kriterier, med fullt stöd för adaptiv 4D-strålbehandling. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Tel: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Tel: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com