Pressreleaser

RaySearch får stor RayStation-order i Kina för strålbehandling av koljoner

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att man fått en stor order på dosplaneringssystemet RayStation®* från Lanzhou Ion Therapy Co, LTD, en kinesisk tillverkare av acceleratorsystem för koljonbehandlingar. 

Behandling med koljoner är en mycket avancerad strålbehandlingsteknik som kan vara effektiv för komplexa tumörer som är svårbehandlade med mer konventionella metoder. Marknaden för strålbehandling med tunga joner håller på att ta fart i Kina med flera pågående projekt och ytterligare projekt i planeringsstadiet.

Lanzhou Ion Therapy Co, LTD (LANITH), som ligger i staden Lanzhou i Kina, specialiserar sig på utveckling och installation av medicintekniska produkter som använder koljoner och andra tunga joner. LANITH har nu valt RayStation för att säkerställa maximal dosprecision och arbetsflödeseffektivitet. 

I ordern ingår licenser för RayStation för tre nya koljoncenter i Kina. Den kompletta installationen av RayStation består av moduler för både pencil-beam scanning med koljoner och för konventionell strålbehandling med fotoner. 

Johan Löf, grundare och vd för RaySearch: “RaySearchs strategi är att vara i framkant inom utvecklingen av cancerbehandlingar och idag är vi är marknadsledare inom dosplanering för tunga joner. Jag är stolt över att samarbeta med Lanzhou Ion Therapy Co, LTD och bidra till att deras cancerpatienter i Kina får tillgång till den mest sofistikerade och avancerade tekniken.”

Det totala ordervärdet uppgår till 5,6 MEUR (cirka 56 MSEK) inklusive ett femårigt serviceavtal. För att ordern ska kunna genomföras krävs marknadsgodkännande från NMPA.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 6 december 2021, klockan 15:30 CET.


Om Lanzhou Ion Therapy Co, LTD
Lanzhou Ion Therapy Co, LTD grundades april 2002 och är ett dotterbolag till Institute of Modern Physics (IMP) vid Chinese Academy of Science (CAS). LANITH är specialiserat på utveckling och tillämpning av medicintekniska produkter för användning vid koljonbehandlingar. Företaget ligger i staden Lanzhou i Ganzu-provinsen i nordvästra Kina. Mer information finns på kejintj.com/en/.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. 

Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 
 
Om RayStation 
RayStation® är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Mer information om RaySearch finns på raysearchlabs.com. 


* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 
 

För mer information vänligen kontakta: 

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 

Tel: +46 (0)8-510530 00 

johan.lof@raysearchlabs.com 

Torbjörn Wingårdh, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 

Tel: +46 (0)72 582 55 63

torbjorn.wingardh@raysearchlabs.com