Pressreleaser

RayCare 5A adderar nya funktioner för hantering av strålbehandling

RaySearch släpper en ny version av RayCare®, nästa generationens onkologiinformationssystem. RayCare 5A* presenterar en rad betydande nya funktioner, inklusive flera förbättringar med fokus på klinikernas arbetsflöde för hantering av strålbehandlingar.

Bland de stora nya funktionerna i den nya versionen RayCare 5A finns stöd för hantering av strålbehandlingsordinationer och en ny whiteboardtavla som ger översikt över patientbehandlingar, inklusive information om att patienten är redo för behandling. RayCare visar nu även nominal behandlingsprogress när strålbehandling utförs med hjälp av RayTreat®* eller RayCommand®*.

En annan betydande nyhet i version 5A är stöd för formulär som kan konfigureras och förhandsgranskas av användare i RayCares administrativa gränssnitt. De konfigurerade formulärmallarna kan sedan publiceras och skapas från en ny arbetsyta för hantering av patientformulär i patientens journal.

RayTreat, RayCares applikation för kontrollrum, har nu interoperabilitetsstöd för behandling med Accurays CyberKnife® System. RayCares aktivitetslista visas även i RayTreat-applikationen, vilket ger en bättre och mer enhetlig användarupplevelse.

Ytterligare tillägg i RayCare 5A omfattar patientjournal-funktioner så som behandlingshistorik för strålbehandling, förbättrad hantering av status för patientförloppet, samt stöd för dokumentation av andra samtidiga sjukdomar. Flera systemtäckande förbättringar har gjorts inom aktivitetshantering, schemaläggning och automatisering.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”RayCare 5A tar ett stort kliv framåt med betydande funktioner som ger ett smidigare arbetsflöde för strålbehandlingar. RaySearchs produktsvit levererar en alltmer samlad användarupplevelse, med synergier som förbättrar behandlingsutfallet och hjälper klinikpersonalen att bli mer effektiva.”

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®.
De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

Om RayCare
RayCare® onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation® och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet, och adaptiv strålterapi. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven hos framtidens cancervård.
Mer information finns på:
www.raysearchlabs.com/raycare

Om RayCommand
RayCommand® behandlingsstyrsystem (TCS) är det senaste tillskottet till RaySearch produktlinje. När systemet presenterades 2018 var intresset från omvärlden stort. Det avancerade systemet fungerar som en länk mellan dosplaneringssystemet, onkologiinformationssystemet och apparaterna som levererar behandlingen. RayCommand koordinerar och organiserar olika system som är involverade vid cancerbehandlingar, som bildtagningssystemen, strålleveranssystemet och patientstödsystemet.
Mer information finns på:
www.raysearchlabs.com/raycommand

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com