Pressreleaser

National Cancer Centre Singapore väljer RayStation för nytt protoncenter

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att National Cancer Centre Singapore (NCCS) har lagt en order på RayStation®* som dosplaneringssystem för det nya protonbehandlingscenter som nu byggs och planeras bli färdigt under 2022. 

NCCS har en holistisk och tvärvetenskaplig strategi för cancerbehandling och patientvård. Här behandlas knappt 65 procent av alla cancerfall som sköts inom offentlig sektor i Singapore. 

Goh Cheng Liang Proton Therapy Centre kommer att utrustas med det toppmoderna PROBEAT-behandlingssystemet från Hitachi. Centret kommer att utrustas med fyra behandlingsgantryn med möjlighet till 360 graders rotation och ett rum med fixerad stråle. 

I Hitachis behandlingssystem ingår funktionen DDCS (dose driven continuous scanning) – en innovativ teknik för att öka precisionen vid protonbehandlingar. RayStation är i dagsläget det enda dosplaneringssystemet som har stöd för DDCS. 

Förutom manuella planeringslicenser för pencil beam scanning kommer RayStation-installationen även att omfatta kapacitet för maskininlärning för både segmentering och automatplanering. 

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Vi är stolta över att vara en del av NCCS:s nya investering i protonterapi, som patienter i Singapore kommer att dra nytta av. Tekniker som DDCS flyttar fram gränserna för vad strålbehandling kan åstadkomma och att vårt system stödjer den senaste utvecklingen har hög prioritet för oss. Vi är fast beslutna att RayStation ska fortsätta att vara det mest kompatibla dosplaneringssystemet och leda utvecklingen med stöd för de senaste kliniska framstegen.” 

Det totala värdet på ordern är cirka 2,7 MEUR, inklusive ett femårigt servicekontrakt.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation

RayStation® är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB

Telefon:  46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

 

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 

Tel: +46 (0)70 661 05 59 

peter.thysell@raysearchlabs.com