We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Med RayCare 5B kan cancerkliniker själva skräddarsy sina arbetsflöden för strålbehandling

RaySearch AB (publ) lanserar en ny version av RayCare®*, nästa generations informationssystem för onkologi. Den viktigaste nyheten i RayCare 5B är möjligheten för användare att konfigurera sina arbetsflöden och dokument.

RayCare5B ger kliniker möjlighet att konfigurera alla inställningar för arbetsflöden, inklusive möjlighet att skapa avancerad automatisering av dessa. Denna nya funktion gör det möjligt för kliniker att få full kontroll över sina arbetsflöden och skräddarsy dem efter sina specifika behov och krav samt även säkerställa att arbetsflödena fortsatt stödjer och effektiviserar de kliniska processerna när nya riktlinjer introduceras. RayCare 5B erbjuder även möjligheten för klinikerna att själva skapa och anpassa sina dokument och formulär. Sammantaget innebär detta att konfigurationen av RayCare nu helt och hållet kan göras av klinikerna.

En röd tråd i arbetet med RayCare 5B har varit att förbättra och utöka tillgången till nyckelinformation kopplad till planering och genomförande av strålbehandlingar med RayCare. Tillgången till patientspecifik strålbehandlingsinformation, som till exempel förskrivningar, levererad dos samt data om behandlingsförloppet, har nu förbättrats. I kombination med en förbättring av de arbetsflöden som knyter ihop RaySearchs produkter, såsom automatisk dataöverföring vid viktiga steg, ökar därmed den operativa effektiviteten och säkerheten under hela patientens strålbehandling.

En annan funktionalitet i RayCare 5B är stöd för strukturerad gradering av biverkningar i patientjournalen enligt branschstandarder, vilket möjliggör för kliniker att dokumentera och följa dessa under hela behandlingsprocessen. Ytterligare förbättringar av patientjournalen är bland annat en utökad arbetsyta för sammanfattningen, vilket ger alla medlemmar i vårdteamet en överblick över relevant patientinformation.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Med RayCare 5B har produkten nått en ny mognadsnivå. Konkreta framsteg, som arbetsflöden och dokument som är konfigurerbara av klinikerna samt ett mer enhetligt och automatiserat arbetsflöde mellan våra produkter, är funktioner som kommer att vara till stor nytta för alla kliniker som använder RayCare.”


Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Torbjörn Wingårdh, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )72 582 55 63
torbjorn.wingardh@raysearchlabs.com