We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Iridium Network investerar i RayCare som sitt primära onkologiinformationssystem

RaySearch och Iridium Network utvecklar sitt kliniska partnerskap när sjukhuset nu siktar på att implementera RayCare®* som enda onkologiinformationssystem för alla sina linacs och på alla sina kliniker. Iridium Network har tio Varian®-linacs** på fyra kliniker i och runt Antwerpen. Sjukhuset är den enda vårdgivaren i regionen som erbjuder strålbehandling och har fler än 6 000 nya patienter per år.

Iridium Network har i stor utsträckning bidragit till utvecklingen av RayCare och i februari 2018 blev sjukhuset det första i världen att använda RayCare kliniskt, bara två månader efter lanseringen av systemet. Både RayStation®* och RayCare är nu kliniskt implementerade för alla stereotaktiska strålbehandlingar (SBRT) samt för strålkirurgi (SRS). Målet nu är att ytterligare förbättra arbetsflödet så att alla kliniska aktiviteter, för alla cancertyper och vid alla kliniker i nätverket, så småningom kan hanteras av RayCare. Att uppnå denna nivå av standardisering och automatisering utgör en milstolpe för partnerskapet mellan RaySearch och Iridium Network och för sjukvården i Antwerpen-regionen.

RaySearch och Iridium Network har även ett nära samarbete kring maskininlärning, för att skapa och validera segmentering och planeringsmodeller. Projektet har varit mycket lyckat och kommer att utökas under de kommande åren genom ytterligare automatisering med hjälp av maskininlärning på de flesta av nätverkets kliniker. 

Prof. dr. Dirk Verellen, Iridium Network: "Det kliniska arbetsflödet inom strålbehandling blir alltmer komplext i takt med att personligt anpassade behandlingar introduceras. Standardisering och automatisering är nyckelfunktioner för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i en föränderlig omvärld präglad av snabb utveckling. RaySearch är en utmärkt partner för att samordna och verifiera våra kliniska vårdrutiner i hela nätverket och förse alla patienter i Antwerpen-området med toppmodern strålbehandling.”

Prof. dr. Piet Dirix, Iridium Network: ”Antalet cancerfall förväntas öka med minst 30 procent i hela världen fram till år 2030. Eftersom upp till två tredjedelar av alla cancerpatienter behöver strålbehandling under sjukdomsförloppet förbereder vi oss för att behandla många fler patienter utan att nödvändigtvis ha tillgång till mer resurser. Vår kliniska erfarenhet av RayStation och RayCare har lärt oss att vi kan behandla våra patienter säkrare, effektivare och mer exakt med dessa system som är integrerade med varandra. Vi tror därför att vi kan behandla vårt ökande antal patienter med våra nuvarande resurser tack vare denna innovativa mjukvara.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Iridium Networks långsiktiga åtagande visar att de har förtroende för RayCare som ett innovativt onkologiinformationssystem som bidrar till säker och effektiv cancervård. Den kliniska expertisen och det djupa engagemanget hos Iridium Network har starkt bidragit utvecklingen av RayCare och vi ser nu fram emot att på Iridiums kliniker nå den viktiga milstolpen att integrera RayCare med Varians TrueBeam®-linacs**.”

Om Iridium Network
Iridium är ett nätverk med högspecialiserad strålbehandling på tre sjukhusnätverk (MIRA, HELIX och GZA/ZNA), totalt 18 sjukhus, i Antwerpen-regionen. Iridium Network grundades 2006 och är idag Belgiens största nätverk inom strålbehandlingar och ett ledande, internationellt erkänt kunskapscenter. I slutet av 2021 kommer milstolpen på 6 000 behandlingar per år att passeras. Huvudkontoret ligger på GZA Hospitals campus Sint-Augustinus i Wilrijk.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. Mjukvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. 

Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Om RayCare
RayCare® onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår vid moderna onkologiska kliniker. RayCare är tätt integrerat med RayStation® och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand®. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna för strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som uppfyller behoven hos framtidens cancervård. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
** Varian och TrueBeam är varumärken som tillhör Varian Medical Systems Inc.

Mer information om RaySearch finns på raysearchlabs.com.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com