We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Första fotonbehandlingen med RayStation i Indien genomförd av indiska Hahatma Gandhi Cancer Hospital

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Raystation®* nu är i klinisk användning hos Mahatma Gandhi Cancer Hospital & Research Insitute (MGCH & RI) i Visakhapatnam i Indien, vilka blir den första fotonkliniken som använder RayStation.

MGCH & RI ett världsledande center för heltäckande cancervård och prevention som tillhandahåller ett brett utbud av behandlingsmodaliteter. MGCH & RI valde RayStation för dess innovativa funktioner, som adaptivt arbetsflöde och kapacitet för fallback-planering. Systemet ger centrets onkologispecialister innovativa verktyg för effektiv precisionsbehandling av olika typer av cancer.

Dr. Murali Krishna Voonna, VD vid MGCH & RI: ”Med tillskottet av RayStation till kliniken tar vi strålbehandlingen till nästa nivå. Vi utökar våra behandlingsmöjligheter genom banbrytande funktioner, snabbhet och avancerad optimering och automatisering.”

Dr. Kanhu Charan Patro, klinikchef för strålningsonkologin vid MGCH&RI: ”Jag är imponerad av RayStations användarvänlighet och dess förmåga att arbeta ”at the speed of thought”. Jag är övertygad om att RaySearch kommer att hjälpa oss att utnyttja systemets fulla potential och maximera fördelarna för patienterna genom snabb planering med hög precision.”

Mr. A.C.Prabhu, chef för medicinsk strålningsfysik, MGCH&RI: ”Vi är mycket stolta över att ha RayStation på vår klinik. Jag är övertygad om att vi kommer att bli betydligt effektivare i vårt dagliga arbete tack vare systemets intelligenta kombination av adaptiv planering, automatiserad planering och oöverträffade beräkningshastighet.”

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Indien är en snabbt växande marknad och det finns ett stort behov av flexibla och effektiva lösningar som hjälper klinikerna att behandla fler patienter. Flera center i Indien använder redan RayStation för protonbehandlingar och det är lovande att nu även introducera RayStation för fotonbehandlingar på denna marknad.”

Ordern mottogs Q1 2021 och genererade huvudsakligen intäkter under Q1 2021, exklusive supportintäkter.

Om Mahatma Gandhi Hospital & Research Institute
MGCH & RI är ett väletablerat centrum för heltäckande cancervård och prevention. Centret är ett av Indiens ledande cancerinstitut och levererar heltäckande cancervård under ett samlat tak genom tjänster som diagnostik, toppmoderna behandlingar inklusive kirurgi, kemoterapi, strålbehandlingar och symtomhantering för att möta onkologipatienternas behov.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®.
De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.
Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com