We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Vi presenterar RayIntelligence och de senaste versionerna av RayStation och RayCare på ESTRO 2020

RaySearch Laboratories AB (publ) visar upp sina senaste nyheter inom programvara för onkologi på ESTRO 2020, 28 november till 1 december 2020. Deltagare kommer att kunna boka personliga demonstrationer online av dosplaneringssystemet RayStation®* och onkologiinformationssystemet RayCare®*. Det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence® kommer att presenteras på RaySearch Digital Satellite Symposium.

Lansering av den senaste versionen av RayStation, 10B, planeras ske i december 2020. Nyheter i den nya releasen inkluderar nu planering med behandlingsmetoden brachyterapi med automatisk rekonstruktion av behandlingskanaler i kombination med kraftfull källtidsoptimering. Detta möjliggör snabbt skapande av brachyplaner med jämn och hög kvalitet. Utöver detta har Monte Carlo-dosmotorn för proton-PBS migreras från CPU till GPU. Inledande prestandatester visar att det, även för mycket komplexa fall såsom kraniospinala bestrålningar, nu bara tar några sekunder att beräkna med full klinisk precision på en standardserver. I releasen ingår även ytterligare nyheter inom maskininlärning för planering av fotonbehandlingar och robust planering av protonbehandling samt organsegmentering med användande av djupinlärning. 

RayCare främjar klinisk effektivitet och ökar säkerheten genom att minska antalet manuella rutinuppgifter och överlämningar. Funktioner för arbetsflödeshantering förstärks genom introduktion av aktivitetshantering, stöd för skriptning och flera nya patentjournalsfunktioner. 

RayIntelligence förenklar dataintegration och har stöd för analys av patient- och behandlingspopulationer, forskningsaktiviteter och arbetsflöden. Lansering av den första versionen av RayIntelligence förväntas ske i december 2020. Den integreras med RayStation och extraherar automatiskt patient- och behandlingsdata från RayStation för visualisering och analys.

Samarbeten spelar en central roll i utvecklingen av RaySearchs lösningar och tillsammans med Accuray och IBA kommer utveckling inom både bildtagning och dosplanering att presenteras. 

Deltagare på ESTRO 2020 är välkomna till RaySearch Digital Satellite Symposium den 28:e november kl.13.00 till 14.00 CET, där de får höra mer om datadriven onkologi och hur onkologisystemet RayCare kan användas i komplexa behandlingsmiljöer. Talare vid symposiet är Fredrik Löfman, chef för maskininlärning vid RaySearch, och Dr. Kai Schubert från universitetssjukhuset i Heidelberg, Tyskland.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

*Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com