We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RAYSTATIONS STÖD FÖR ACCELERATORBASERAD BNCT NU I KLINISK ANVÄNDNING I JAPAN

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att dosplaneringssystemet RayStation®* nu används för borneutroninfångningsterapi (BNCT) i den kliniska verksamheten vid två ledande japanska cancerkliniker, i kombination med behandlingsmaskiner från Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI).

RaySearch meddelade 2017 att de nått en överenskommelse med den japanska tillverkaren SHI angående dosplanering för BNCT-system. Våren 2020 fick SHI marknadsgodkännande för tillverkning och försäljning av systemet med tillhörande dosplaneringsberäkning.

Framstegen för BNCT som en form av strålbehandling sker på cancercentra som Osaka Medical College och Southern Tohoku Hospital. Acceleratorbaserad BNCT är en relativt ny metod för leverans av BNCT och främjar en växande användning av BNCT-modaliteten hos kliniker.

Läkare vid Southern Tohoku General Hospital i Koriyama, Fukushima, behandlade den första patienten med kombinationen av SHIs BNCT behandlingsutrustning och RayStation den 26:e maj 2020. Kort därefter började även Osaka Medical College i Osaka att använda kombinationen i den kliniska verksamheten. Den första kliniska tillämpningen gäller behandling av inoperabla återkommande tumörer i huvud och hals, och ingår i den japanska nationella sjukförsäkringen sedan 1 juni 2020.

BNCT utförs i två steg. I steg ett får patienten en injektion med ett tumörsökande läkemedel som innehåller den icke-radioaktiva isotopen bor-10. I steg två bestrålas målområdet med neutroner med låg energi som till stor del absorberas av bor-isotopen. Absorptionen startar en reaktion som gör att isotopen avger partiklar med hög energi och kort räckvidd, och dessa partiklar förstör systematiskt tumörceller samtidigt som skadan på omgivande vävnad är minimal.

RayStation har stöd för BNCT- systemets verktyg för konturering, bildimport, skapande och utvärdering av dosplaner samt rapporteringsfunktion.

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Affärsidén för RaySearch är att ständigt förbättra cancerbehandlingar genom innovativa mjukvarulösningar som utformats med stöd för ultramodern medicinteknisk utrustning. Vårt samarbete med SHI och den kliniska användningen i Japan är ett lysande exempel på hur RayStation kan leverera stöd för cancerbehandlingar med de flesta metoderna och för ett brett urval av behandlingsmaskiner”.
 

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
 
Om RayStation

RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com


* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com
 
Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)7-066 105 59
peter.thysell@raysearchlabs.com