Pressreleaser

RayStation i klinisk användning på Spaniens två protoncenter

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att RayStation® nu används i den kliniska verksamheten vid Spaniens två protoncenter: Quirónsalud och Clínica Universidad de Navarra.

De två centren har investerat i toppmodern medicinsk teknik och mjukvara för protonbehandlingar - en avancerad högprecisionsvariant av strålbehandling som vinner mark som behandlingsmetod för vissa typer av tumörer. Båda centren siktar på att ge patienter tillgång till bästa möjliga cancervård lokalt så att patienterna inte behöver resa utomlands för att få protonterapi. Båda valde RayStation baserat på dess flexibilitet, noggrannhet och bredden av funktionaliteter. Dosplaneringssystemet erbjuder banbrytande funktioner såsom maskininlärning, flermålsoptimering, överlägsen beräkningshastighet och stöd för adaptiva behandlingar.

I december 2019 genomförde Quirónsalud Hospital Group de första protonbehandlingarna i landet vid det nyöppnade protonbehandlingscentret i Madrid. På kliniken finns det kompakta protonterapisystemet Proteus®ONE* från IBA.

Clínica Universidad de Navarra har behandlat patienter med protonterapi vid kliniken i Madrid sedan april 2020 och är därmed Spaniens första protonbehandlingsenhet inom ett heltäckande cancercenter. Anläggningen är den första i Europa med Hitachis kompletta protonterapisystem PROBEAT.

Juan María Pérez Moreno, PhD, sjukhusfysiker vid Quirónsalud Proton Therapy Center: ”Quironsalud är en ultramodern anläggning som har stor nytta av högprecisa PBS-protonplaner som skapats med RayStation. Flexibiliteten och bredden i RayStations verktyg är en nyckelfaktor vid vårt center. Det är ett verkligt dynamiskt system som ständigt utvecklas och förbättras, och som sådant kommer det att hjälpa oss att ge optimal vård även i framtiden.”

Felipe Calvo, verksamhetschef vid protonterapienheten, Clínica Universidad de Navarra: ”På vår anläggning behandlas patienterna med högre precision. Kombinationen av RayStation med CT, MR och PET-skanning ger enastående noggrannhet både vid inriktningen mot tumörvävnaden och undvikandet av frisk vävnad.”

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Vårdpersonalens hårda arbete, understött av tekniska framsteg, gör dagens cancerbehandlingar säkrare, mer effektiva och mer individanpassade. Protonterapi är en nyckelteknik för framtida behandlingar och vi är mycket glada över att kunna hjälpa dessa två banbrytande center med de senaste framstegen inom dosplanering för protonterapi. Tillsammans når vi fler av landets patienter med högprecisa behandlingar.”

Om Quirónsalud
Quirónsalud är den ledande sjukhusgruppen i Spanien. Efter en sammanslagning med tyska Fresenius-Helios är sjukhusgruppen nu den största i Europa. Quirónsalud har över 60 års erfarenhet av att vårda befolkningens hälsa. Quirónsalud ger varje patient unik och individanpassad vård med hjälp av förstklassiga sjukhus, internationellt erkända experter, toppmodern medicinsk teknik, högsta möjliga säkerhetsstandarder och ett starkt fokus på kvalitet.

Om Clínica Universidad de Navarra
Clínica Universidad de Navarra grundades 1962 och är ett ledande akademiskt medicinskt center, berömt för sitt arbete inom forskning och undervisning, skickliga personal, och behandlingsresultat vid mycket komplexa sjukdomsbilder. Centret har utvecklat en vårdmodell som fokuserar på patientens och de närståendes behov, som alltid är i centrum för verksamheten och forskningen. Clínica Universidad de Navarra har rankats som det bästa privata sjukhuset i hela Spanien och är listat som ett av de 50 bästa i hela världen.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen.* Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8510530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com