Pressreleaser

RaySearch tar datadriven onkologi till cancerkliniker över hela världen med RayIntelligence

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper nu RayIntelligence – en avancerad ny mjukvara utformad för att hjälpa vårdgivare att ta fram handlingsbara insikter baserat på dess egna verksamhetsdata.

Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. Genom att möjliggöra för cancerkliniker att samla in, strukturera och analysera data kan förbättrat beslutsstöd åstadkommas.

RayIntelligence är det senaste tillägget i den växande portföljen av avancerade mjukvarulösningar från RaySearch. Målet är att möjliggöra för kliniker att ytterligare individanpassa den vård de utför baserat på slutsatser från verksamhetsdata, kraftfulla sökmöjligheter och fördefinierade dashboards för visualisering av olika data set. RayIntelligence förenklar dataintegration och har stöd för analys av patient- och behandlingspopulationer, forskningsaktiviteter och arbetsflöden.

Systemet består av två huvudkomponenter RayData och RayAnalytics. 

RayData integreras i cancerklinikens IT-miljö och ansvarar för att extrahera data från dosplaneringssystemet RayStation®. RayData extraherar och laddar automatiskt upp krypterad data till molnet för vidare analys samt tillhandahåller avancerade sökverktyg, en dashboard för visualisering av överförd data samt ett gränssnitt för att ansluta beslutstödsverktyg från tredje part.

RayAnalytics är en dedikerad miljö som är uppbyggd i molnplattformen Amazon Web Services (AWS). Den ansvarar för dataomvandling och visualisering av den uppladdade informationen. Systemet skapar fördefinierade dashboards där användare kan söka efter data och skapa dataset för kliniska prövningar, forskning och maskininlärning. 

Datasäkerhet är prioriterat i RayIntelligence och all data krypteras både vid överföring och lagring. Användare verifieras med klinikens inloggningsuppgifter och uppladdad data lagras i AWS nära kliniken, för minimal fördröjning och hög prestanda. 

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”RaySearch har arbetat i teknikens framkant i 20 år för att främja cancervården och nu tar vi ännu ett språng framåt med utvecklingen av ett molnbaserat, datadrivet onkologisystem. Jag är övertygad om att RayIntelligence kommer att stärka klinikernas beslutsunderlag och vara ett viktigt verktyg för att ytterligare förbättra cancervården.”

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com