Pressreleaser

RaySearch senarelägger årsstämman 2020

RaySearch Laboratories AB (publ):s styrelse har beslutat att senarelägga årsstämman 2020 som ursprungligen var planerad att hållas den 19 maj 2020. Beslutet har fattats som en försiktighetsåtgärd mot bakgrund av den snabba spridningen av det nya coronaviruset, COVID-19, samt förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. 
 

Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning och RaySearch återkommer med kallelse senast fyra veckor före det nya datumet.