Pressreleaser

RaySearch publicerar årsredovisning för 2019

RaySearch Laboratories AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2019 på webbsidan.
Dokumentet inkluderar även RaySearchs bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2019 finns nu tillgänglig på:

www.raysearchlabs.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Årsredovisningen i tryckt format finns att beställa via epost:

ir@raysearchlabs.com

Som tidigare har kommunicerats har årsstämman skjutits fram pga covid-19 och kommer att hållas senast den 30 juni 2020. RaySearch återkommer med en kallelse till årsstämman senast fyra veckor före årsstämman ska äga rum.

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 19.00 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD                Tel: +46 8 510 530 00    Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO         Tel: +46 70 661 0559     Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com
 

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation®* och onkologiinformationssystemet RayCare®* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar även ett nytt behandlingskontrollsystem, RayCommand*, samt RayIntelligence*, en serie databaserade maskininlärningsprodukter, vilka preliminärt beräknas kunna lanseras i december 2020. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.