We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch och TAE Life Sciences i samarbete om stöd för Alphabeam-system för BNCT i RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ) har ingått ett avtal om licenser och distribution med TAE Life Sciences, som tillverkar Alphabeam™-systemet för borneutroninfångningsterapi (BNCT).


 

BNCT är en biologiskt riktad typ av strålbehandling som dödar cancer på cellnivå  i en tvåstegsprocess. I steg ett injiceras patienten med ett tumörsökande läkemedel med bor-10 som varken är toxiskt eller radioaktivt, och i steg två bestrålas området med lågenergineutroner. Neutronerna interagerar med bor-10 som sänder ut laddade högenergipartiklar med kort räckvidd som systematiskt förstör tumörceller, med minimala skador på närliggande frisk vävnad. Detta gör BNCT till en högintressant behandlingsmodell för komplicerade och återkommande cancertumörer, inklusive glioblastom och cancer i huvud och hals, med minskad risk för biverkningar.

Ett stort globalt intresse för BNCT, avancerade borpreparat, modern teknik för acceleratorbaserad framställning av neutroner och innovativ programvara skapar tillsammans nya möjligheter för BNCT i kampen mot cancer.

Dosplaneringssystemet RayStation har stöd för planering av BNCT-behandling* med verktyg för konturering, bildimport, rapportering, att skapa och utvärdera dosplaner, och även stöd för definition av BNCT-specifika modeller för relativ biologisk effekt. Enligt avtalet kommer RayStation att arbeta i kombination med TAE Life Sciences märkesskyddade dosberäkningsprogram för Alphabeam-systemet, som konfigureras för BNCT-center med ett eller flera behandlingsrum.

Bruce Bauer, VD, TAE Life Sciences: ”Acceleratorbaserad BNCT erbjuder en mycket lovande behandling för svårbehandlade cancertyper, både vad gäller effektivitet och kortare behandlingstid. Vi är glada över samarbetet med RaySearch för att integrera RayStation med vårt kompakta Alphabeam-system. Det kommer att snabba på kommersialiseringen av sjukhusbaserad BNCT, till stor nytta för både läkare och cancerpatienter över hela världen.”Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”BNCT vinner stadigt mark som alternativ för vissa sorters tumörer och det känns viktigt för oss att stötta partnerföretag som arbetar med den här typen av strålbehandlingar. Jag är mycket nöjd med att presentera det här nya samarbetet med TAE Life Sciences för att vidareutveckla cancervården.”

 

Om TAE Life Sciences
AE Life Sciences (TLS) är ett privatägt bioteknikföretag som arbetar för att utveckla en ny, biologiskt riktad typ av strålbehandling baserat på borneutroninfångningsterapi (BNCT). TLS utvecklar nästa generations riktade borläkemedel och acceleratorbaserade källa till lågenergineutroner - optimerade för BNCT-program på sjukhus som i framtiden kan behandla patienter med de mest aggressiva och återkommande tumörerna. TLS har skapat ett tvärfunktionellt team i världsklass av läkare, strålningsonkologer, fysiker och andra forskare för att kunna föra samman sin teknik med de cancerpatienter som behöver den mest. TLS läkemedel och system är ännu under utveckling och är inte godkända för försäljning. Mer information om TAE Life Sciences finns på
www.taelifesciences.com.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.


Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Ordern erhölls under Q2/2020.


Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com