We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch ingår interoperabilitetsavtal med Varian

RaySearch Laboratories AB (publ) och Varian Medical Systems har ingått ett interoperabilitetsavtal för att sammankoppla onkologiinformationssystemet RayCare®* med Varians linjäraccelerator TrueBeam.

Att kunna schemalägga strålbehandlingstillfällen och följa hur behandlingen fortskrider är centrala funktioner i ett onkoligiinformationssystem. För att kunna erbjuda ett integrerat arbetsflöde behöver de inblandade systemen kunna skicka data mellan varandra. Det aktuella avtalet definierar ett dedikerat gränssnitt som gör detta möjligt mellan RayCare och Varian TrueBeam. Detta innebär att kliniker kommer att kunna använda RayCare för att hantera all klinisk verksamhet för deras Varian TrueBeam-acceleratorer.

Gränssnittet är redan under utveckling och målet är att släppa det i slutet av 2020. Regulatoriskt godkännande kommer att krävas på vissa marknader.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch, säger: “Vi arbetar ständigt med att lägga till stöd för fler behandlingsmaskiner i RayCare och det gläder mig att vi nu har ingått detta avtal. Interoperabiliteten med Varian TrueBeam kommer att öka marknadspotentialen för RayCare väsentligt och även förbättra arbetsflödet för våra befintliga kunder.”

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 28 maj 2020, kl 13.00 CEST. 

 

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com
 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com