Pressreleaser

RaySearch demonstrerar nya framsteg inom maskininlärning och stöd för brachyterapi vid ASTRO 2020

RaySearch demonstrerar sina senaste framsteg inom onkologisk programvara vid den årliga kongressen för American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 2020. Besökare till den virtuella kongressen kommer att kunna boka personliga online-demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®* och onkologiinformationssystemet RayCare®*.

RaySearch kommer att presentera nya och planerade förbättringar och funktioner i RayStation och RayCare. Bland höjdpunkterna i RayStation finns stöd för dosplanering av brachybehandlingar och robust protonplanering med användning av maskininlärning. I RayCare kommer ytterligare funktionalitet för automatisering, såsom stöd för scripting samt förbättrad hantering av arbetsflöden att demonstreras.

Brachyterapiplanering i RayStation
Den nya versionen av RayStation10B är planerad att lanseras i december 2020* och kommer att innehålla stöd för dosplanering av brachybehandlingar. Detta följer företagets strategi; att ha stöd för så många typer av behandlingsmaskiner som möjligt. Stöd för brachy i RayStation kommer att innehålla automatisk rekonstruktion av behandlingskanaler i kombination med källtidsoptimering för att möjliggöra snabbt skapande av brachyplaner med jämn och hög kvalitet. 

Maskininlärningsplanering i RayStation
Kapacitet för maskininlärning lades till redan i RayStation 8B och den utvecklas löpande. Applikationerna i RayStation är utformade för att öka effektiviteten och ge mer konsekventa resultat samt att underlätta möjligheten att dela modeller mellan kliniker. På ASTRO 2020 kommer maskininlärning för planering av fotonbehandlingar och robust planering av protonbehandling samt organsegmentering med användande av deep learning att demonstreras.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”Maskininlärning är utan tvekan ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom medicinsk mjukvara just nu. Att utnyttja den stora potentialen med maskininlärning kommer att förändra branschen och förbättra kvaliteten på och tillgången till cancerbehandling.”

RayCare främjar ytterligare effektivitet och säkerhet
RayCare 4A som släpptes i juni 2020* ökar effektiviteten och säkerheten genom att minska mängden manuella rutinuppgifter och överlämningar. Mjukvarans unika funktioner för arbetsflödeshantering förstärks genom introduktionen av aktivitetshantering för kliniska team. Ytterligare funktioner från RayCare 4A inkluderar stöd för scripting och automatiserat stöd för att köra RayStation-script från aktiviteter med förgreningar, samt flera nya patientjournalsfunktioner. Lansering av RayCare 4B förväntas ske i december 2020*.

Virtuella demonstrationer
Besökare på ASTRO 2020 kommer att kunna boka personliga online-demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare.

Samarbeten spelar en central roll i utvecklingen av RayStation och RayCare. På ASTRO 2020 visas hur nya nivåer av avancerad effektivitet vid bildtagning och planering av strålningsbehandling skapas tillsammans med Accuray, Canon Medical och IBA.

Demonstrationer kommer att finnas tillgängliga av funktioner i RayStation och RayCare för TomoTherapy® och Radixact® från Accuray. RayStation har fullt stöd för dessa behandlingsmaskiner inklusive avancerade funktioner såsom flermålsoptimering.

Canon Medical och RaySearch samarbetar runt ett mycket flexibelt och effektivt arbetsflöde för virtuell simulering som komplement till Canon Medicals simulatorer för DT, PET/DT och MRI. Detta kan utökas med deformabel registrering.

IBA och RaySearch ingick ett långsiktig strategiskt samarbete 2016 för att kombinera sina respektive funktionaliteter och framtida utveckling inom protonbehandling som exempelvis rörelsehantering, adaptiv, ARC och FLASH-behandlingar. Inom både RayStation och RayCare, liksom i IBAs behandlingsystem, underlättar gemensamma funktioner såsom dedikerade användargränssnitt att ge en optimerad arbetsflödesintegration och bättre prestanda. I juli 2020 behandlades de första patienterna med denna gemensamma lösning vid Particle Center at University of Leuven i Belgien.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com