We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayCare 4B: Senaste versionen av det banbrytande onkologiinformationssystemet sätter fokus på användarupplevelsen

RaySearch Laboratories AB (publ) lanserar den nya versionen av onkologiinformationssystemet RayCare®*. Bland höjdpunkterna i RayCare 4B finns en mer samlad användarupplevelse i dosplaneringssystemet RayStation®* och stöd för flera parallella behandlingar och arbetsflöden.

  

RayCare är installerat på ledande cancerkliniker över hela världen. 2020 valdes RayCare för verksamheten på Particle Therapy Interuniversity Centre Leuven i Belgien, Yonsei Cancer Center i Seoul, Sydkorea – den första kliniken i Asien-Stillahavsregionen att använda RayCare – samt Provision CARES Proton Therapy i Orlando, USA samt Swiss Medical Networks kliniker i både Genève och Genolier i Schweiz.

RayCare 4B erbjuder djupare integration och en mer samlad användarupplevelse med RayStation än tidigare versioner av det avancerade mjukvarusystemet. Aktivitetsstöd med aktivitetslistor i RayStation, som delas med RayCare i den vänstra panelen, ingår nu också i de nya funktionerna. Uppdateringen innehåller även förbättrad skriptningskapacitet, inklusive alternativ för skript att använda RayStation och RayCare samtidigt, så kallade RayWorld-skript.

Ett annat nyckelelement i RayCare 4B är stödet för multipla parallella behandlingar och arbetsflöden, eftersom vissa komplexa patientbehandlingar kräver att flera olika behandlingsregimer koordineras. RayCare 4B hjälper läkarna att organisera vårdplaner, beställningar och dataflöde över sådana parallella eller sekventiella arbetsflöden.

RayCare 4B innehåller även ett gränssnitt för att göra det möjligt att ansluta till Varian TrueBeam™ strålbehandlingssystem. Gränssnittet har definierats under en överenskommelse med Varian om interoperabilitet. Det är baserat på standarderna DICOM och FHIR och är utformat för att smidigt ansluta till systemen i kontrollrummet och hantera det dubbelriktade dataflödet till och från systemen. Varian-sidan av gränssnittet kommer att släppas i samband med en ny version av TrueBeam™ under en planerad ansökan om marknadsföringstillstånd. I dagsläget är siktet inställt på andra delen av 2021. Interoperabilitet mellan RayCare och Varian TrueBeam™ är därför inte tillgängligt för klinisk användning innan ett regulatoriskt marknadsgodkännande som låter Varian leverera det nya gränssnittet till kunderna.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”Med varje ny version av RayCare ser vi tydligt hur vår ursprungliga vision för RayCare blir alltmer förverkligad. Den tätare integrationen med RayStation, tillsammans med tillägget av RayCommand och RayIntelligence, ger RayCare ännu större möjligheter till samverkan och att binda samman allt från diagnos till behandling och uppföljning. Vi hjälper till att göra cancerbehandlingar mer verksamma, precisa och effektiva.”

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com