Pressreleaser

Queensland’s Royal Brisbane och Women’s Hospital väljer RayStation dosplaneringsystem från RaySearch för planering på Varianmaskiner

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Royal Brisbane and Women’s Hospital (RBWH) går in i en ny era för cancerbehandlingar när de ersätter sitt gamla dosplaneringssystem med RayStation®*. Funktioner som adaptiva arbetsflöden och flermålsoptimering kommer att hjälpa RBWH att behålla sin position som ett av regionens mest avancerade behandlingscentra.

RBWH är det största medicinska centret i Queensland, Australien, och här arbetar över 8 000 multidisciplinära anställda inom en rad olika kliniska områden. Sjukhuset är känt för sin framstående cancervård med tillgång till ett brett spektrum av avancerade behandlingar.

RayStation valdes för funktionerna för adaptivt arbetsflöde och flermålsoptimering och systemet kommer att ge RBWHs onkologiska specialister de verktyg som behövs för att behandla olika cancertyper så effektivt och precist som möjligt.

alphaXRT, RaySearchs distributör för regionen som är ansvarig för försäljningen, anser att RayStation är den enda lösningen som ger RBWH alla de verktyg som krävs för att leverera innovativ cancervård.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”Cancervården utvecklas snabbt och vi är glada över att kunna ge personalen på RBWH i Queensland ett dosplaneringssystem som är unikt utformat med adaptiva arbetsflöden och flermålsoptimering, samt med kapacitet att uppfylla behoven på ett stort sjukhus som RBWH.”

Ordern erhölls och genererade främst intäkter under Q4 2019.

Om Royal Brisbane and Women's Hospital
Royal Brisbane and Women's Hospital i australiska Queensland är välkänt som ett världsledande nav för vård, forskning och innovation. Här finns nära 1 000 slutenvårdsplatser och över 10% av alla patienttjänster i Queensland utförs här. Sjukhuset tar även emot patienter från Northern New South Wales och de norra territorierna.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra
cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation* och nästa generations
onkologiinformationssystem, RayCare*, över hela världen. Över 2 600 onkologiska kliniker i mer än 65 länder
använder RaySearch-programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter.
Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercentrum världen över
har valt att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi,
flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa
dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett
stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att
befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa
generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre
vård för patienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
** Varian är ett varumärke som tillhör Varian Medical Systems, Inc. Det finns inte något kommersiellt, affärsmässigt eller annat samband mellan Varian Medical Systems och RaySearch Laboratories AB (publ) eller dess dotterbolag.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com

RaySearch is a medical technology company that develops innovative software solutions to improve cancer care. The company markets the RayStation treatment planning system and RayCare®*, the next-generation oncology information system, worldwide. Over 2,600 clinics in more than 65 countries use RaySearch software to improve life and outcomes for patients. The company was founded in 2000 and the share has been listed on Nasdaq Stockholm since 2003.

About RayStation
RayStation is a flexible, innovative treatment planning system, chosen by many of the leading cancer centers worldwide. It combines unique features such as unmatched adaptive therapy capabilities, multi-criteria optimization, market-leading algorithms for IMRT and VMAT optimization with highly accurate dose engines for photon, electron, proton and carbon ion therapy. RayStation supports a wide range of treatment machines, providing one control center for all treatment planning needs and ensuring centers get greater value from existing equipment. RayStation also seamlessly integrates with RayCare, the next-generation oncology information system. By harmonizing the treatment planning, we enable better care for cancer patients worldwide.

More information about RaySearch is available at www.raysearchlabs.com

* Subject to regulatory clearance in some markets.

For further information, please contact:

Johan Löf, founder and CEO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telephone: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telephone: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com

RaySearch is a medical technology company that develops innovative software solutions to improve cancer care. The company markets the RayStation treatment planning system and RayCare®*, the next-generation oncology information system, worldwide. Over 2,600 clinics in more than 65 countries use RaySearch software to improve life and outcomes for patients. The company was founded in 2000 and the share has been listed on Nasdaq Stockholm since 2003.

About RayStation
RayStation is a flexible, innovative treatment planning system, chosen by many of the leading cancer centers worldwide. It combines unique features such as unmatched adaptive therapy capabilities, multi-criteria optimization, market-leading algorithms for IMRT and VMAT optimization with highly accurate dose engines for photon, electron, proton and carbon ion therapy. RayStation supports a wide range of treatment machines, providing one control center for all treatment planning needs and ensuring centers get greater value from existing equipment. RayStation also seamlessly integrates with RayCare, the next-generation oncology information system. By harmonizing the treatment planning, we enable better care for cancer patients worldwide.

More information about RaySearch is available at www.raysearchlabs.com

* Subject to regulatory clearance in some markets.

For further information, please contact:

Johan Löf, founder and CEO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telephone: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telephone: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com

RaySearch is a medical technology company that develops innovative software solutions to improve cancer care. The company markets the RayStation treatment planning system and RayCare®*, the next-generation oncology information system, worldwide. Over 2,600 clinics in more than 65 countries use RaySearch software to improve life and outcomes for patients. The company was founded in 2000 and the share has been listed on Nasdaq Stockholm since 2003.

About RayStation
RayStation is a flexible, innovative treatment planning system, chosen by many of the leading cancer centers worldwide. It combines unique features such as unmatched adaptive therapy capabilities, multi-criteria optimization, market-leading algorithms for IMRT and VMAT optimization with highly accurate dose engines for photon, electron, proton and carbon ion therapy. RayStation supports a wide range of treatment machines, providing one control center for all treatment planning needs and ensuring centers get greater value from existing equipment. RayStation also seamlessly integrates with RayCare, the next-generation oncology information system. By harmonizing the treatment planning, we enable better care for cancer patients worldwide.

More information about RaySearch is available at www.raysearchlabs.com

* Subject to regulatory clearance in some markets.

For further information, please contact:

Johan Löf, founder and CEO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telephone: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telephone: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com