Pressreleaser

Provision Healthcare utökar RaySearch-installationen med RayCare för ett nytt protonterapicenter i Florida, USA

Provision Healthcare bygger nu sitt tredje protonterapicenter i Southwest Orange County i Florida. Provision CARES Proton Therapy Orlando avser att behandla ungefär 700 patienter per år och kommer att utrustas med nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare® och planeringssystemet RayStation från RaySearch.
 

Provision CARES Cancer Network etablerades 2014 då det första centret öppnades. Provision CARES Proton Therapy Knoxville blev det första av sin typ att använda RayStation® för att planera protonbehandlingar i den kliniska verksamheten. Den kliniska användningen fortsatte framgångsrikt de följande åren vid Provisions andra protonterapicenter, Provision CARES Proton Therapy Nashville. Centret blev sedan det första onkologiska centret som anslöt RayCare direkt till behandlingsystemet och använde mjukvaran för att registrera och verifiera behandlingssessioner.

Provision CARES Proton Therapy Orlando kommer att ha tre behandlingsrum och den senaste tekniken för protonsystem, ProNova SC360, som tillverkas av ProNova Solutions, en del av Provision.

RayCare är utformat för att understödja arbetsflödet på ett modernt onkologicenter, sammankoppla de medicinska, kirurgiska och strålningsonkologiska disciplinerna, öka effektiviteten och säkerställa optimal användning av resurserna. RayCare utvecklas snabbt i samarbete med flera av världens ledande cancercentra.

RaySearch och Provision samarbetar för att förbättra arbetsflödena för protonbehandlingar. Tillsammans bygger de upp fristående centrar som använder RayStation, RayCare och leveranssystemet ProNova.  Fler centrar är planerade i andra stater.

Ben Frank, VD på Provision CARES Proton Therapy Nashville: ”Ett av nyckelområdena i den moderna vårdmiljön är att ge vård som är både effektiv och innovativ.  Cancerpatienter ska kunna dra nytta av den senaste tekniken och RaySearch och Provision har fokus på utveckling av system som optimerar både resurser och kvalitet.”

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”Provision är ett utmärkt exempel på hur nödvändiga våra kliniska partners är för utvecklingen av RaySearch mjukvara. När det gäller RayCare ger de oss värdefull kunskap om vad ett onkologiinformationssystem måste tillhandahålla för att fungera för olika typer av behandlingar, för olika roller inom vårdteamen, och i slutändan för patienterna.”

Om Provision Healthcare
Provision Healthcare, LLC bildades 2005 med syftet att utveckla innovativa vårdlösningar som fokuserar på patientvård och kliniska resultat, samt för att stödja forskning, utbildning och välgörenhet. Provision har utvecklat en unik, bred och omfattande expertis i protonbehandling som ger dem en särställning jämfört med andra proton- och cancercentrautvecklare och operatörer med smalare fokus. Kombinationen av vår unika expertis och innovativ entreprenörsanda fortsätter att driva Provision framåt mot en ledande position inom industrin för cancervård och protonterapi.

Mer information om Provision Healthcare finns på www.provisionhealthcare.com

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation* och nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, över hela världen. Över 2 600 onkologiska kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch-programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd. 

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercentrum världen över har valt att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com