We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Oslo Universitetssykehus, en av världens största cancerkliniker, ska använda RayStation på Norges första nationella protoncenter

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Oslo Universitetssykehus efter en omfattande anbudsprocess för dosplaneringssystem (TPS) har valt RayStation®* för fotonbehandlingar, och systemet ska även användas vid Norges första nationella protoncenter. Anbudet omfattar även implementering och utbildning samt optioner för ytterligare tre sjukhus i Norge.

Oslo Universitetssykehus ingår i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) och är ett OECI-ackrediterat heltäckande cancercenter (CCC). Över 1,2 miljoner patientbehandlingar utförs på sjukhuset varje år, som är det största sjukhuset av sin typ i hela Skandinavien. På onkologikliniken bedrivs intensiv forskning runt nya behandlingsmetoder och här finns totalt 17 medicinska linjäracceleratorer i drift, vilket gör att kliniken är en av de största i världen. 

Med köpet av RayStation uppfyller sjukhuset både sina framtida behov av dosplanering för fotonbehandlingar och behovet av dosplanering för protonbehandlingar vid landets första nationella protoncenter. Oslo Universitetssykehus införskaffade nyligen tre Varian ProBeam® protongantryn till det center som nu byggs, med målet att börja behandla patienter 2023. Det dosplaneringssystem som främst används i dagsläget är Oncentra External Beam från Elekta. Det systemets utgångsdatum passeras i maj 2020 och det ersätts därför i den första implementeringsfasen.

Följande faktorer utgjorde grunden för utvärderingsgruppen när de fattade beslut om att välja RaySearch som leverantör: förbättrad vårdkvalitet (1), ökad klinisk effektivitet (2), ökad effektivitet genom automatisering (3), säkerhet vid hantering av patientinformation (4) och möjligheten att uppfylla förväntningar för forskning och kontinuerlig vidareutveckling (5). Utvärderingsgruppen fäste särskild uppmärksamhet vid RayStations smidiga arbetsflöde för adaptiv planering samt funktioner som ger övergripande effektivisering av behandlingsplaneringen. 

Prof. Sigbjørn Smeland, klinikchef cancervård, direktör Oslo Universitetssykehus CCC: ”Ett av huvudmålen för den här anbudsprocessen var att i framtiden kunna sammanföra all behandlingsplanering vid Oslo Universitetssykehus, och vid det kommande protoncentret, i ett samlat system. Vi förväntar oss att verksamheten blir effektivare om vi alla använder ett system. Skicklighet och precision är kritiska element i vårt arbete och vi behöver verktyg som ger oss smidigare arbetsflöden utan att vårdkvaliteten blir lidande. Potentialen hos RayStations kapacitet för maskininlärning är mycket spännande, den kan ge oss mer tid med våra patienter och låta oss fokusera våra resurser på att ge dem vård av hög kvalitet.”

Johan Löf, grundare och vd för RaySearch: ”Oslo Universitetssjukhus har en stark ställning inom cancerforskning och behandling, och det känns väldigt bra att en såpass framsynt och prestigefull institution har valt att använda RayStation dosplanering. Jag ser fram emot nära samarbete mellan RaySearch och det skickliga onkologiska teamet i Oslo.”

I anbudet ingår optioner för tre sjukhus till att köpa in RayStation: Sørlandet sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge HF och St. Olavs Universitetssykehus.

Om Universitetssjukhuset i Oslo
Oslo Universitetssykehus ägs av Helse Sør-Øst RHF (HSØ) och levererar specialistvårdtjänster till patienter i hela Norge. Oslo Universitetssykehus är Norges största sjukhus med ungefär 20 000 anställda och här sker en stor del av landets medicinska forskning och utbildning för vårdpersonal. Mer information om Oslo Universitetssykehus finns på https://oslo-universitetssykehus.no

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercentrum världen över har valt att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com