Pressreleaser

Leeds Cancer Centre utökar sin kliniska tillämpning av dosplaneringssystemet RayStation med maskininlärning för konturering av patientens organ

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att brittiska Leeds Cancer Centre (LCC) har använt RayStations* funktion för konturering med hjälp av deep learning för lungor vid strålbehandling av bröst.


LCC har med lyckat resultat implementerat deep learning modellen för thorax som finns tillgänglig i RayStation, efter omfattande tester av den geometriska och dosimetriska precisionen för riskorgan (organs-at-risk, OAR). Referenskonturer och deep learning-segmentering producerades manuellt för 10 patienter, inklusive vänster- och högersidig behandling av bröst och thoraxvägg. En robust metod, baserad på mallar och skriptad analys inom RayStation 8B har sedan utvecklast för att utvärdera resultatet. 

Den inbyggda thoraxmodellen för deep learning-segmentering i RayStation 8B innebär snabb och utmärkta resultat för ipsilateral segmentering av lungor i ett scenario med hypofraktionerad strålbehandling av bröst. De positiva resultaten med RayStation har lett till ett nära samarbete mellan avdelningen för sjukhusfysik på LCC och RaySearch för att utveckla fler maskininlärningsmodeller, för säker och effektiv klinisk implementering för andra behandlingsområden. Personalen vid LCC utvecklar ett skriptdrivet arbetsflöde för kvalitetsstyrning för både modellträning på lokal data för deep learning-segmnetation och semiautomatisk utvärdering. Metoden ger en kliniskt validering och ett förtroende för modeller som producerats lokalt från kliniska data. Deras bedömning av användbarhet för RayStations deep learning funktioner utgår från geometrisk precision, dosimetrisk påverkan, effektivitet samt utvecklingen av oberoende, automatiserade kontroller av patientspecifika resultat.

Som en följd av den pågående COVID-19-situationen ändrades studien, som från början handlade om thoraxmodellen, snabbt för att skapa stöd för hypofraktionering vid bröstbehandlingar. Maskininlärningsfunktioner för thorax användes kliniskt i början av maj 2020. Kombinationen av denna heltäckande metod och kvaliteten hos konturerna som skapades med deep learning-segmentering i RayStation gjorde att personalen vid LCC kunde arbeta med riskorgan strukturer-strukturer gjorda med deep learning-segmentering i den kliniska verksamheten.

Dr Vivian Cosgrove, chef för strålningsfysik vid LCC: ”Vi är verkligen nöjda med de nya innovationerna som RayStation för med sig till våra strålbehandlingar. Deep learning-segmentering är ett mycket avancerat 'nästa steg' som ger ökad effektivitet när vi planerar strålbehandling av bröst.”

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”LCC har blivit en föregångare i användningen av avancerade algoritmer för att förbättra cancerbehandlingar. Det glädjer mig att RayStation har valts för att stödja det banbrytande och viktiga arbete som utförs i Leeds och jag ser fram emot ytterligare samarbete i framtiden.”

Om Leeds Cancer Centre
Strålbehandlingskliniken vid LCC finns på St James University Hospital i Leeds och är ett av Storbritanniens största samlade center. Här finns 10 kliniska linjäracceleratorer (linacs) och två separata forskningsfinansierade linacs med kapacitet för avancerad bildstyrd strålbehandling. Centret behandlar över 7500 nya patienter varje år från en upptagningsbefolkning på 2,8 miljoner människor.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com