We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Heidelberg blir första cancercentret i världen som använder RayStation för planering av heliumjonterapi

RaySearch Laboratories AB (publ) och Heidelberg University Hospital’s Ion Beam Therapy Center presenterar, först i världen, stöd för heliumjonterapi i dosplaneringssystemet RayStation®*.

RayStation 9B lanserades i mars 2020 och är det första kommersiellt tillgängliga dosplaneringssystemet i världen som har stöd för heliumjonterapi. Heidelberg University Hospital’s Ion Beam Therapy Center (HIT) blir först i Europa med helium och först i världen att leverera med pencil beam-skanning (PBS). 

Det ledande onkologiska centret i tyska Heidelberg köpte licenser från RaySerach för helium-PBS i mars 2018 och avser att genomföra en klinisk studie med 20–50 patienter med start 2021. Syftet är att visa hur effektiv heliumjonbehandlingen är för cancerpatienter.

RayStation erbjuder stöd för robust optimering och utvärdering, dose tracking, och alla andra funktioner som redan finns för proton- och koljonterapi. Fysisk dosberäkning utförs med en pencil beam-dosalgoritm implementerad på den grafiska processenheten (GPU) och den relativa biologiska effektiva dosen fastställs med antingen lokaleffektmodellen (LEM) eller den mikrodosimetriska kinetiska modellen (MKM).

Prof. Dr. Dr. Juergen Debus, ordförande för strålonkologi avdelningen på Heidelberg och chef för det nationella centrumet för tumörsjukdomar, säger: ”Det kommer nu att vara möjligt att integrera heliumbehandlingsplanering i vårt precisionstrålningsprogram inklusive modern foton och partikelstrålar på RayStation-plattformen och optimerar därmed behandlingen för varje patient. ”

Johan Löf, grundare och vd för RaySearch: ”Heidelberg har varit en viktig klinisk partner till RaySearch i många år och det är spännande att tillsammans med det välrenommerade tyska teamet gå vidare till kliniska försök med heliumjonterapi. Samarbeten på den här nivån är den drivande kraften för innovationer inom högspecialiserad vård, och det är en avgörande del av vår väg framåt.

Om Universitetssjukhuset i Heidelberg
Universitetet i Heidelberg är Tysklands äldsta universitet, och de första medicinska föreläsningarna här hölls redan 1388. Idag är det ett av Europas största och mest prestigefyllda medicinska centra, med ett rykte baserat på utmärkt patientvård, forskning och undervisning. Universitetssjukhuset i Heidelberg erbjuder innovativ och effektiv diagnos och behandling för alla komplexa sjukdomar till både öppenvårdspatienter och slutenvårdspatienter. I moderna byggnader med högklassig utrustning ger specialistteam med läkare, tekniker, ingenjörer och fysiker medicinsk vård som uppfyller de högsta internationella standarderna. De korta avstånden och sammanlänkningen av specialistavdelningarna innebär stora fördelar för patienten, då interdisciplinärt samarbete säkerställer en optimal behandling.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finansichef, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com