We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Första kliniken i Sydamerika har börjat använda RayStation med Accurays Radixact system

RaySearch Laboratories AB (publ) tillkännager att Clínica El Rosario i Medellín i Colombia är den första kliniken i Sydamerika, som har börjat använda dosplaneringssystemet RayStation® för användning med Accurays Radixact® system. Kliniken har även köpt RaySearchs onkologiinformationssystem RayCare® .

Clínica El Rosario, som ligger i den colombianska delstaten Antioquia i den nordvästra delen av landet, öppnade redan 1959 och började med strålbehandlingar 2012. Sedan dess har 2 500 patienter behandlats på kliniken, och 500–600 nya strålterapi patienter förväntas komma in under 2020.

Idag leds klinikens kamp mot cancer av dr Aurelio Angulo Mosquera, MD, strålningsonkologchef och tidigare ordförande i ACRO, den colombianska föreningen för strålningsonkologi, tillsammans med sjukhusfysikern dr Gonzalo Cabal, PhD. De är välkända i Sydamerika som pionjärer inom området.

Clínica El Rosario har två avancerade linjäracceleratorer: Artiste från Siemens som använder IMRT och IGRT, samt regionens första installation av Radixact System från Accuray. Det som saknades fram till nu för att få optimala resultat från den installerade hårdvaran var en lämplig avancerad mjukvara.

RayStation-installationen har klinisk kapacitet för 3D-konform planering, optimering med IMRT, läkargranskning och konturering, flermålsoptimering, automatiserad bröstplanering, fallback-planering och elektronplanering samt deformabel registrering. RayStation har i samarbete med Accuray utvecklat fullt stöd för planering för Accurays Radixact system. 

Projektet gjordes möjligt genom stöd från Rocol S.A., ett colombianskt företag med huvudkontor i Barranquilla och en strategisk partner i området för RaySearch. Clínica El Rosario började använda RayStation för Radixact-planering i den kliniska verksamheten i januari 2020. 

Clínica El Rosario har även valt RayCare. Kombinationen av RayStation och RayCare kommer i framtiden innebära betydande effektivitetsvinster och avancerade funktioner för sjukhusets verksamhet.

Dr Aurelio Angulo Mosquera, MD, Clínica El Rosario: ”Installationen av RaySearch-tekniken är ett naturligt steg på vägen mot att nå våra mål. Vi är fast beslutna att bli en vårdinstitution som är internationellt erkänd för att använda den senaste tekniken i vår kamp mot cancern, och RayStation tillsammans med RayCare kommer göra det möjligt för oss att nå det målet. I framtiden planerar vi även att implementera AI samt maskininlärning* när det blir godkänt i Colombia.”

Johan Löf, grundare och vd för RaySearch: ”Den första kliniska introduktionen av RayStation i Sydamerika är en milstolpe för företaget och innebär en stor möjlighet att erbjuda heltäckande cancervård till många fler patienter.”
 

Om Clínica El Rosario
Clínica El Rosario är en mångfacetterad, icke-vinstdrivande privat institution i Villa Hermosa i stadsdelen Los Ángeles i Medellín, Colombia. Kliniken invigdes 1959 och öppnade ett andra center i El Poblado, sydöst om Medellín år 2005, vilka är utrustade med avancerad strålbehandlingsteknik. Kliniken tillhandahåller hematologiska och onkologiska behandlingar inklusive diagnostik, behandling, uppföljning och stödgrupper.

Mer information om Clínica El Rosario finns på www.clinicaelrosario.com

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare®, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation och RayCare
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com