Pressreleaser

Det innovativa onkologiinformationssystemet RayCare 4A kommer med nya funktioner och förbättringar

RaySearch Laboratories AB (publ) lanserar ny version av onkologiinformationssystemet RayCare®*. Nya funktioner inkluderar aktivitetshantering för teamledning, skriptningsstöd och en förbättrad patientjournal.

RayCare 4A har utvecklats för att ytterligare öka effektiviteten och säkerheten i sjukhusarbetet genom att minska rutinmässiga manuella arbetsuppgifter och överlämningar. Arbetsflödeshanteringen har utökats genom introduktionen av aktivitetshantering för kliniska team med stöd av en dedikerad arbetsyta, Team Home, som är avsedd för dynamisk och flexibel styrning av aktiviteter för olika användargrupper. I den nya versionen är det även möjligt att hantera arbetsflöden och bokningar för kemoterapi och kirurgi parallellt med ett arbetsflöde för strålbehandlingar. 

Den nya funktionen RayCare-skriptning lägger till ytterligare möjligheter till automatisering och till att säkerställa att kliniska protokoll följs. De Python-baserade skripten kan antingen köras utan användarinteraktion, automatiskt från uppgifterna i arbetsflödet, eller manuellt via kommandorad. Automatiseringsstödet för aktivitetshanteringen har vidareutvecklats genom introduktion av stöd för förgreningar i arbetsflödet. Dessa förgreningar baseras på svar från RayCares skriptaktiviteter eller från skriptaktiviteter i dosplaneringssystemet RayStation®*. Denna funktionalitet är utformad för att användarna ska kunna skapa avancerat automatiseringsstöd för användaraktiviteter som till exempel planjämförelser.

Andra nyheter i RayCare 4A inkluderar flera nya funktionaliteter och förbättringar i patientjournalen. Bland annat förbättrad dokumentation av journalanteckningar, patientens kliniska profil och sjukdomshistoria, en patientspecifik bildhanteringsvy samt en vy för granskning av bilder under behandlingsförloppet. PACS har utökats med möjlighet till arkivering och bildvisaren har nu stöd för anteckningar och grafiska markeringar.

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Jag är väldigt stolt över de framsteg som vi har gjort med RayCare. Varje ny produktversion innehåller nya möjligheter för cancervården och jag ser fram emot att se den senaste versionen i kliniskt bruk. Skriptning har visat sig vara ett oerhört kraftfullt verktyg i RayStation, och jag tror att potentialen för skriptning i RayCare är lika stor.”

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com