We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

”Vi summerar 2019 och konstaterar: RaySearch fortsätter att utvecklas i snabb takt. Orderingången stiger med 30 procent och kassaflödet justerat för amortering av bankkrediter ökar till 72 (-48) MSEK. Produktutvecklingen fortskrider enligt plan.”
Johan Löf, VD för RaySearch. Kommentar sid 2.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2019)
•    Orderingång 277,2 (294,9) MSEK
•    Nettoomsättning 234,5 (219,4) MSEK
•    Rörelseresultat 22,5 (41,7) MSEK
•    Resultat efter skatt 18,9 (32,8) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,55 (0,96) SEK
•    Kassaflöde 7,8 (56,8) MSEK

    
TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2019)
•    Orderingång 1 046,2 (805,2) MSEK
•    Nettoomsättning 741,6 (627,2) MSEK
•    Rörelseresultat 68,2 (94,5) MSEK
•    Resultat efter skatt 50,4 (78,5) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 1,47 (2,29) SEK
•    Kassaflöde -3,4 (1,8) MSEK
•    Orderstock 1 160,0 (828,0) MSEK vid slutet av perioden
•    Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019
    
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
•    Dosplaneringssystemet RayStation® har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Shanghai Proton and Heavy Ion Center (SPHIC) i Kina, Yonsei Cancer Center i Sydkorea, Universitätsklinikum Erlangen i Tyskland, Royal Brisbane and Women’s Hospital i Australien, Providence Health Care i Kanada, samt Mercy Hospital St. Louis och Summa Health Cancer Institute i USA.
•    Onkologiinformationssystemet RayCare® har valts av Yonsei Cancer Center i Sydkorea och Provision CARES Proton Therapy Orlando i USA.
•    RaySearch har fått nytt regulatoriskt godkännande för RayStation i Kina.
•    I december släpptes RayCare 3B* och RayStation 9B*, de senaste versionerna av RaySearchs mjukvaror, som nu även har stöd för planering av kemoterapi samt utökade maskininlärningsmöjligheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•    I februari 2020 har MD Anderson Cancer Center i USA beställt ytterligare RayStation-licenser för cirka 40 MSEK i syfte att ersätta sina befintliga dosplaneringssystem.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
14 februari 2020 kl. 07.45 CET. 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN
VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs bokslutskommuniké för januari-december 2019 vid en telefonkonferens som hålls på engelska fredagen den 14 februari 2020 kl 16:00 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/6642347

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD        Telefon: +46 8 510 530 00    Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO        Telefon: +46 70 661 05 59    Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också ett nytt behandlingskontrollsystem, RayCommand, som beräknas kunna lanseras i början av 2021. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.