Pressreleaser

Axim Nuclear & Oncology ska leverera RaySearch-system på den sydafrikanska strålbehandlingsmarknaden

RaySearch Laboratories AB (publ) presenterar nyheten att Axim Nuclear & Oncology kommer att leverera dosplaneringssystemet RayStation®* på den sydafrikanska marknaden.

Axim Nuclear & Oncology är specialiserade på försäljning och tillämpning av nuklearmedicinska produkter samt produkter inom strålningsonkologi.

För närvarande levererar företaget linjäracceleratorer från Accuray, utrustning för ytguidad strålbehandling från Vision RT, utrustning för laserpositionering från LAP, utrustning för kvalitetssäkring från Sun Nuclear Corporation och brachyterapilösningar från Xoft, ett dotterbolag till iCAD, Inc.Den sydafrikanska marknaden för dosplaneringsmjukvara är uppdelad mellan privata onkologiska kliniker och statligt drivna onkologicenter. Den installerade basen på över 80 linjäracceleratorer (linacs) är huvudsakligen från Elekta och Varian.

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Som med all expansion till nya marknader är det en milstolpe och källa till optimism att nå den sydafrikanska marknaden med vårt avancerade dosplaneringssystem RayStation. Expansionen gör, tillsammans med nya distributörsavtal i Nordafrika och Sydamerika, att RaySearchs mjukvara blir tillgänglig för fler och fler inom vården varje år.”

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 
* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com