We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

ZON-PTC kombinerar RayStation 8B och Hyperscan i sin kliniska verksamhet

Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC), i Maastricht, Nederländerna, behandlade nyligen sin första patient med en kombination av dosplaneringssystemet (TPS) RayStation från RaySearch och Mevion S250i™ protonbehandlingssystem med Hyperscan® pencil beam-skanning.

RayStation valdes som TPS när protonbehandlingscentret grundades 2017. ZON-PTC är ett samarbete mellan MAASTRO-kliniken och Maastricht University Medical Center (Maastricht UMC+). Centret öppnade tidigare i år, och den första patientbehandlingen har nu genomförts med lyckat resultat. Den första patienten behandlades för cancer inom huvudhalsregionen. Under året kommer centret att behandla patienter med flera olika cancerdiagnoser.  

Kliniken är utrustad med Mevion S2501 protonbehandlingssystem med Hyperscan® pencil beam-skanning. RayStation valdes som TPS på grund av dess tekniska innovationer, avancerade kliniska funktioner och enastående användarvänlighet. ZON-PTC var ett av de första centren att använda RayStation 8B i den kliniska verksamheten.  

Geert Bosmans, verksamhetschef och sjukhusfysiker vid ZON-PTC, säger: ”Vi har använt RayStation kliniskt sedan 2017 och är mycket nöjda med vårt val. RayStation är ett väldigt smidigt och effektivt system som skapar behandlingsplaner av utmärkt kvalitet. Kombinationen av RayStation 8B med Mevions S2501 protonbehandlingssystem låter oss utnyttja utrustningen till dess fulla potential. Vi är väldigt glada över att behandlingarna har gått så bra och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med RaySearch.” 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Jag är nöjd över att RayStation framgångsrikt har använts för att producera nya planer till protonbehandlingar, den här gången med Mevions Hyperscan®-system vid ZON-PTC. Kombinationen av avancemang för både behandlingsmaskin och planeringssystem, som i detta fall, är nyckeln till att implementera nya behandlingstekniker, vilket i högsta grad är i linje med vårt mål att ha stöd för så många behandlingsplattformar som möjligt.”

Om ZON-PTC
ZON-PTC (Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum) är ett initiativ från MAASTRO-kliniken och Maastricht UMC+. MAASTRO-kliniken är ett ledande institut som erbjuder konventionell strålbehandling med fotoner. Maastricht UMC+ är känt både nationellt och internationellt för sitt fokus på prevention och integrerade strategi för sjukvård. ZON-PTC kommer att utnyttja kunskaper och expertis från båda institutionerna och de kommer att dela existerande lokaler.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com