We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Tio års-jubileum för första beställningen av RayStation

Denna sommar är det tio år sedan RaySearch fick den första beställningen av dosplaneringssystemet RayStation. Den allra första kunden var det tyska protoncentret Westdeutsches Protonentherapie-zentrum Essen (WPE). Tio år senare är RayStation väletablerat på cirka 580 kliniker över hela världen, varav 55 är kliniker för partikelbehandling.

RaySearch har utvecklat innovativ mjukvara för cancerbehandling i världsklass sedan år 2000. I början såldes avancerade beräkningsmoduler till andra företag, men efter några år beslutade RaySearch att utveckla ett eget dosplaneringssystem, RayStation. I juni 2009 såldes det för första gången till WPE.

WPE är en tysk protonbehandlingsklinik som, för att kunna utnyttja protonbehandlingens fulla potential, efterfrågade den mest avancerade lösningen med de mest moderna verktygen och algoritmerna för dosberäkning och optimering. Sedan den första beställningen har RayStation utvecklats till en världsledare inom dosplanering för partikelbehandling, och idag har 55 av världens sådana center RayStation som dosplaneringssystem. Det finns ungefär 70 existerande kliniker och omkring 30 i olika faser av uppförande.

Det har alltid varit av högsta vikt för RaySearch att RayStation förblir oberoende och mångsidigt. Systemet ska kunna kombineras med utrustning och system från alla företag i branschen. För att hålla jämna steg med branschens innovationstakt och kunna möta kundernas behov släpps nu nya versioner av RayStation två gånger om året*. Den senaste versionen, RayStation 9A*, släpptes tidigare i somras.

Under de senaste tio åren har RayStation utvecklats snabbt med en kombination av högsta möjliga standard för kvalitet och hastighet, tillsammans med ett användarvänligt gränssnitt. Systemets funktioner är omtalade och prisade inom branschen för sin kombination av innovation och systemoberoende. Som exempel kan de unika modulerna för adaptiv terapi som utvecklades tillsammans med Princess Margaret Cancer Center (PMCC) i Kanada nämnas, och flermålsoptimeringen som utvecklades i samarbete med Massachusetts General Hospital (MGH) i USA. I december 2018 bröt RaySearch ännu en gång ny mark då RayStation blev det första dosplaneringssystemet någonsin att inkludera maskininlärningsfunktioner*.

Xavier Vermeren, chefsfysiker vid WPE, säger: ”Jag har följt RayStation sedan de tidiga versionerna av systemet med stöd endast för CT-import och IMPT-optimering. De nuvarande funktionerna hos RayStation är enastående. Vi använder oss nu rutinmässigt av Monte Carlo dosberäkning, deformabel bildregistrering och robust optimering som standardtekniker vid planering. Mer än 80 patienter drar dagligen fördel av planer gjorda i RayStation, och över 250 barn behandlas varje år på WPE, Europas största klinik för barncancerbehandling. De mångfacetterade forskningsprojekten som är kopplade till RayStation, i kombination med hur utvecklingen ser ut, gör oss övertygade om att RaySearch kommer att fortsätta att förbättra RayStation år efter år.” 

Johan Löf, VD på RaySearch, säger: ”Den första beställningen av RayStation var ett verkligt genombrott för oss. Kraven från WPE var otroligt höga, men i slutändan var det bra för oss eftersom vi var tvungna att utveckla det mest avancerade dosplaneringssystemet på marknaden. Folk sa att vi var tokiga som utvecklade ett eget system, men vi har bevisat att de hade fel och RaySearch är nu starkare än någonsin. Efterfrågan på våra produkter är rekordhög och världens ledande cancercenter betraktar oss som en viktig partner i utvecklingen av framtidens cancervård. RaySearch har aldrig förlorat en kund, och det här är bara början. Jag känner en stark tilltro inför de framtida innovationer som ännu inte har nått våra kunder, och alla fördelar de kommer att föra med sig för patienterna.”

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.
 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com