Pressreleaser

Swiss Medical Network för den schweiziska cancervården framåt med ett multisystemavtal för Accurays strålbehandlingssystem och RaySearchs onkologiska mjukvarusystem

Detta är det första multisystemavtalet från ett sjukhus för både Accuray- och RaySearch-produkter. Partnerskapet mellan Swiss Medical Network, Accuray och RaySearch innebär även utökade möjligheter att utbilda klinisk personal inom de senaste tekniska framstegen.

Swiss Medical Network, en av de två största privata vårdgivarna i Schweiz, har ingått ett nytt multisystem- och multiklinikavtal för Accuray Incorporateds strålbehandlingssystem samt RaySearchs dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystem (OIS). Multisystemavtalet är det första av sitt slag för produkter från både Accuray och RaySearch. I köpet ingår Accuray-systemen Radixact® och CyberKnife® M6™ samt RaySearch-systemen RayStation® TPS och RayCare® OIS. Systemen kompletterar varandra väl och tillsammans kommer de att hjälpa Swiss Medical Network att utföra strålbehandlingar med hög precision. De första patientbehandlingarna med kombinationen Radixact och RayStation vid Swiss Medical Network är planerade till 2020.

Swiss Medical Network (ett helägt dotterbolag till AEVIS VICTORIA SA), Accuray och RaySearch delar ambitionen att ständigt förbättra cancervården och patienternas livskvalitet. Därför inleds nu också ett samarbete kring ett nytt utbildningscenter, där vårdpersonal från hela världen kommer att kunna utbildas i Radixact och CyberKnife M6 samt i RayStation och RayCare. Vid den nya toppmoderna anläggningen, den enda av sitt slag i Europa, kommer företag att kunna delta och utveckla sina produkter i direkt kontakt med patienter och klinisk personal från Swiss Medical Networks huvudklinik i Grenolier, Schweiz. Utbildningscentret kommer att angränsa till kliniken i Swiss Medical Technopark Campus.

Antoine Hubert, grundare av Swiss Medical Network och styrelseledamot i AEVIS VICTORIA SA, säger: ”Vid Swiss Medical Network har patienternas välbefinnande alltid haft högsta prioritet. Vi främjar en multidisciplinär syn på behandlingarna, ledda av experter inom respektive område som exempelvis Prof. Oscar Matzinger, medicinsk direktör för nätverkets strålbehandlingsavdelning. Detta gör att cancerpatienterna får individanpassad vård av högsta kvalitet under behandlingens alla skeden. I vårt partnerskap med Accuray och RaySearch strävar vi efter att tillsammans leda utvecklingen för en förbättrad och optimerad cancervård samt att förbättra patienternas livskvalitet. Båda företagen har en framgångsrik historia med många banbrytande innovationer. Jag känner mig därför säker på att de kommer att hjälpa vårt team att uppnå våra långsiktiga mål.”

Radixact och CyberKnife M6 är nästa generationens strålbehandlingssystem som levererar högeffektiva behandlingar för ett stort antal olika tumörer i nästan hela kroppen. Systemen inkluderar avancerade funktioner som underlättar och effektiviserar hanteringen av extremt precisa strålbehandlingar. De ger de kliniska teamen möjlighet att hantera hela spektrumet av cancerfall, från rutinfall till komplexa fall, och från inledande behandlingar till ombehandlingar.

Joshua H. Levine, VD på Accuray Incorporated, säger: ”Swiss Medical Network är en prestigefull organisation, och vi är stolta över att få arbeta med deras team så att fler patienter i Schweiz får nytta av våra strålbehandlingssystem. Denna överenskommelse, med det exklusiva köpet av Accurays maskiner och RaySearchs mjukvara, demonstrerar vår förmåga att leverera våra senaste system Radixact och CyberKnife till den breda marknaden. Accurays målsättning är att ge kunderna de produkterna och den service de behöver för att uppfylla både sina kliniska mål och sina verksamhetsmål. Jag tror att vårt partnerskap med RaySearch erbjuder en kraftfull lösning, med potential att verkligen hjälpa klinisk personal att göra meningsfull, positiv skillnad inom patientvården.”

RayStation* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation är fullständigt integrerat med RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, vilket är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”Vi är mycket nöjda över att få samarbeta med teamet på Swiss Medical Network och förse dem med en komplett mjukvarulösning från RaySearch. När RayStation och RayCare används tillsammans kan kliniken leverera mycket avancerade cancerbehandlingar och samtidigt effektivisera driften genom den starka kapaciteten för hantering av arbetsflöden. Vi har ett solitt och produktivt samarbete med Accuray och jag är övertygad om att vi, tillsammans med teamet vid Swiss Medical Network, kommer att skapa en anläggning av högsta klass för både utbildning och klinisk verksamhet.” 

Om Swiss Medical Network 
Med 17 kliniker utspridda över 12 kantoner i landets tre språkregioner, är Swiss Medical Network den näst största privata klinikgruppen i Schweiz. Gruppen har över 3000 anställda och samarbetar med över 2000 läkare. Gruppens tillväxtstrategi baseras på förvärv och omstrukturering av existerande kliniker och deras verksamhet. Det huvudsakliga målet är att erbjuda förstklassig medicinsk vård och sjukhusvård till patienter från både Schweiz och från utlandet. Swiss Medical Network utmärker sig med en rad förstklassiga tjänster, sitt starka varumärke, en tilltalande arbetsmiljö och ett erfaret ledarskap med stark entreprenörsanda.

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

Om Accuray  
Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) utvecklar, tillverkar och säljer strålbehandlingssystem som är utformade för att göra cancerbehandlingar kortare, säkrare, effektivare och individanpassade. Målet är att öka både patienternas livslängd och deras livskvalitet. Våra strålbehandlingssystem i kombination med fullt integrerade mjukvarulösningar sätter industristandarden för precision och omfattar alla procedurer för strålbehandling och strålkirurgi. Mer information finns på www.accuray.com, eller så kan du följa dem på Facebook, LinkedIn, Twitter och YouTube. 

Friskrivningsklausul ”Safe Harbor” 
Uttalanden i detta pressmeddelande som inte utgörs av historisk information är framåtblickande uttalanden och utgör ”safe harbor statements” såsom de definieras i amerikanska Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande relaterar till, men är inte begränsat till, kliniska tillämpningar och resultat; patientupplevelser och utfall; förväntningar gällande den första patientbehandlingen och utbildningscentret som omnämnts i detta pressmeddelande; Accurays förmåga att tjäna den breda marknaden; och förväntningar kring användandet at Accurays system tillsammans med RaySearchs erbjudanden samt partnerskapet mellan Accuray och RaySearch.  Dessa framåtblickande uttalanden innefattar risker och osäkerhetsfaktorer. Om någon av dessa risker eller osäkerhetsfaktorer uppstår, eller om något av företagets antaganden visar sig vara felaktiga kan faktiska resultat skilja sig från de resultat som beskrivs eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till, företagets möjligheter att uppnå god marknadsacceptans för sina produkter; företagets möjligheter att utveckla nya produkter eller förbättra existerande produkter för att möta kundernas behov; företagets begränsade kliniska långtidsdata rörande säkerheten och effektiviteten för produkterna och andra sådana risker som identifieras under rubriken ”Risk Factors” i företagets kvartalsrapport på Form 10-Q, registrerad vid Securities and Exchange Commission (”SEC”) 9 maj 2019 och uppdateras periodiskt via företagets övriga kommunikation med SEC. 

Framåtblickande uttalanden avser endast de datum dessa uttalanden görs och baseras på information som är tillgänglig för företaget vid den tidpunkt då uttalandena görs och/eller i god tro från ledningen rörande framtida händelser. Företaget åtar sig inte att uppdatera framåtblickande uttalanden för att avspegla faktisk prestanda eller faktiska resultat, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar framåtblickande information, förutom i den utsträckning som krävs i gällande säkerhetslagar. Enligt detta ska investerare inte sätta obefogad tillit till framåtblickande uttalanden. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

RaySearch

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com 

Swiss Medical Network

Presskontakt: +41 79 635 04 10 eller +41 79 607 99 69,

Media@swissmedical.net 

Accuray

Beth Kaplan     

Informationschef presskontakter, Accuray       

+1 (408) 789-4426                       

bkaplan@accuray.com              

Doug Sherk

Investor Relations, EVC Group

+1 (415) 652-9100

dsherk@evcgroup.com