We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearchs vd säljer aktier – kvarstår som långsiktig aktieägare

RaySearchs grundare och vd Johan Löf, har sålt 200 000 aktier av serie B i RaySearch Laboratories AB under perioden 27-30 augusti 2019. Johan Löf kvarstår som långsiktig aktieägare och äger efter försäljningen
6 243 084 aktier av serie A och 418 393 aktier av serie B, vilket motsvarar 19,4 procent av det totala antalet aktier och 56,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.  

”Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Jag har inte sålt några aktier i RaySearch sedan 2013 och denna försäljning utgör mindre än 3 procent av mitt totala innehav i RaySearch. Mitt fulla engagemang och starka tilltro till RaySearchs framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter i närtid och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla RaySearch mot våra strategiska mål”, säger Johan Löf, grundare och vd, RaySearch. 

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com 

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.