We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch visar det senaste inom maskininlärning på ASTRO

Den 15–17 september 2019 visar RaySearch upp de senaste nyheterna inom mjukvara för onkologi vid den årliga kongressen för American Society for Radiation Oncology (ASTRO) i Chicago, USA. Den senaste utvecklingen inom maskininlärning och automatisering i dosplaneringssystemet RayStation®* kommer att visas, samt nyheter i onkologiinformationssystemet RayCare®*. Kongressdeltagare välkomnas att besöka RaySearch i monter nr 2218, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com/astro-2019/.

RayStation
Kapacitet för maskininlärning lades till redan i RayStation 8B och förbättras kontinuerligt. RaySearch har erhållit FDA 510(k)-godkännande för organsegmentering med djupinlärning och automatiserad planering med maskininlärning för en av de viktigaste modellerna. Flera andra planeringsmodeller är under validering för framtida 510(k)-godkännanden. Demonstrationer av maskininlärningsfunktionerna i RayStation och den kommande analysplattformen kommer att genomföras.

Den senaste produktlanseringen, RayStation 9A*, inkluderar stöd för behandlingsmaskiner med dubbla lager flerbladskollimatorer (MLC) och icke-roterande blockkollimatorer, vilka är egenskaper som Varians** Halcyon™**-maskin har. Detta är ytterligare ett steg mot RaySearchs mål att möjliggöra dosplanering för så många behandlingsmaskiner och behandlingsystem som möjligt.

Ytterligare en ny funktion är stödet för direkt levererbar flermålsoptimering för VMAT i kombination med Varians** maskiner. Den funktionen introducerades för Elekta-maskiner i RayStation 8B. Det finns även utökade möjligheter till export av VSim-planer till andra dosplaneringssystem. En ny funktion för planering av protonbehandling är cache-lagring av punktdoser, vilket gör optimeringsprocessen snabbare.

Nyhet! Planering av brachybehandling och förskrivning av kemobehandling

RaySearch arbetar för närvarande med att utveckla stöd för planering av brachybehandling* och förskrivning av kemobehandling*. Det finns möjlighet att få en demonstration av dessa funktioner.

RayCare
RayCare 3A* innehåller ett flertal nya funktioner som främjar effektivitet och styrning av arbetsflödet för användarna. Den förbättrade arbetsytan ”Home” ger en omfattande översikt av varje användares aktiviteter, inklusive nya funktioner som aktivitetsstatistik för vägledning vid prioritering och möjligheten att lägga till aktiviteter, meddelanden och besök med ett enda klick. Arbetsflödesmotorn i RayCare har nu stöd för modulära arbetsflöden. Aktivitetsmoduler kan läggas till när olika kliniska beslutspunkter nås, vilket gör det möjligt att anpassa de digitala arbetsflödena individuellt för patienternas behov.  

Den nya sammanfattningen av patientjournalen ger en behändig, patientcentrerad översikt som tillåter snabb navigering till viktiga arbetsytor. Förbättringar har genomförts i hela systemet för att öka användarvänlighet och prestanda. 

Med RayCare 3A införs också RayCare Flow, ett funktionspaket som optimerar dosplaneringsprocessen genom att tillhandahålla en automatiserad aktivitetshantering för alla steg i planeringsarbetsflödet. RayCare Flow kommer att visas på ASTRO.  

Gemensamma demonstrationer

Arbetsflöde för adaptiv protonbehandling online med IBA
Upptäck det första arbetsflödet för adaptiv protonbehandling online. IBA och RaySearch kommer att gemensamt demonstrera sin innovativa metod för att effektivisera arbetsflöden för behandling av patienter med den första helt integrerade programsviten för adaptiv protonbehandling online. Sviten gör det möjligt att leverera behandlingsplaner korrekt och effektivt samt att snabbt anpassa behandlingsplaner online.

Stöd för behandlingshantering och planering med plattformen TomoTherapy
Demonstrationer av funktionerna för TomoTherapy®-plattformen i RayStation och RayCare kommer att hållas vid Accurays monter. RayStation har fullt stöd för systemen TomoTherapy och Radixact®, inklusive avancerade funktioner som flermålsoptimering, adaptiv planering och Plan Explorer. Demonstrationer kan bokas vid besök i RaySearch- eller Accuray-montern.

RaySearchs vice VD Björn Hårdemark kommer att hålla en presentation vid Accurays AEROTM Academy tisdagen den 17 september klockan 10.45–11.15 med rubriken: ”Robust optimization is the solution to treating breast cancer with TomoTherapy”.

Protonplanering för MEVION S250i HYPERSCAN
Mevion Medical Systems kommer att visa de senaste nyheterna i MEVION S250i med HYPERSCAN™, inklusive demonstrationer av Pencil beam-skanning med RayStation. Demonstrationer kan bokas vid besök i RaySearch- eller Mevion-montern.

Flexibel virtuell simulering med Canon Medical
Samarbetet mellan Canon Medical och RaySearch omfattar ett ytterst flexibelt och effektivt arbetsflöde för virtuell simulering. Virtuell simulering i RayStation är ett komplement till Canon Medicals CT-, PET/CT- och MR-simulatorer och kan utökas med deformabel registrering som tillval. Demonstrationer kan bokas i RaySearch- eller Canon-montern. 

En kväll med RaySearch
Söndagen den 15 september, klockan 19.00, anordnar RaySearch ett exklusivt kvällsevent (endast för inbjudna gäster). Om du vill veta mer är du välkommen att besöka RaySearchs monter eller kontakta din säljkontakt på företaget.

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation 
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

** VARIAN och HALCYON är varumärken tillhörandes Varian Medical System, Inc. Det finns inte något kommersiellt, affärsmässigt eller annat samband mellan Varian Medical Systems och RaySearch Laboratories AB (publ) eller dess dotterbolag.   

För mer information, kontakta:

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com