Pressreleaser

RaySearch släpper RayCare 3B

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper en ny version av RayCare® 3B*, med nya funktioner och ökad prestanda genom hela systemet. Onkologiinformationssystemet (OIS) har utvecklats genom globalt samarbete med ledande cancercentra.

RayCare 3B innehåller nya funktioner för att hantera planeringen av strålbehandlingar. En arbetsyta för planöversikter gör det möjligt att vidare automatisera planeringsprocessen genom att använda arbetsflöden och aktiviteter i RayCare® för att starta skript i RayStation®*. Den ökade möjligheten till automatisering hjälper till att minska risken för fel, ökar effektiviteten i behandlingsplaneringen och ger mer konsekventa resultat. De nya funktionerna ingår även i produktlicensen för RayCare Flow, ett produktivitetspaket som kan användas tillsammans med existerande OIS-program för att underlätta för existerande RayStation-användare.

Patientjournalen har utökats och innehåller nu arbetsytor för att hantera läkemedel, problem och allergier och ger även en omfattande översikt över alla patientrelaterade anteckningar och meddelanden. Uppdateringen ger förbättrad arbetsflödeshantering, aktivitetsbaserad bildgranskning av 2D/3D-bilder offline, schemalagda regler för PACS och ökad driftskompatibilitet med sjukhusens egna informationssystem med hjälp av standardiserade användargränssnitt.

Eeva-Liisa Karjalainen, Chief Functionality Owner RayCare, RaySearch: ”Tillägget av aktivitetsbaserat stöd för skriptning gör att vi nu kan automatisera alla steg i arbetsflödet, från planering av bildtagning till godkännande av behandlingsplaner. Det är otroligt spännande, det här avancerade automatiseringsstödet kan förändra kliniska arbetsflöden från grunden.”

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”RayCare 3B ger användarna alla de tillgängliga uppdateringarna för vår nästa generationens OIS. RayCare utvecklas snabbt till att kunna ge mer omfattande behandlingar i RayCare och RayStation och en mer integrerad användarupplevelse. Kärnfunktionerna i de båda systemen blir i princip sammanslagna. Vi ser fram emot ytterligare uppdateringar under 2020 som en del av vårt ständigt pågående arbete att sammanföra och ha stöd för hela intervallet av behandlingstekniker i striden mot cancer.”

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 onkologiska kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch-programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare

RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.


Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercentrum världen över har valt att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com