Pressreleaser

RaySearch släpper den senaste versionen av dosplaneringssystemet RayStation

RaySearch släpper nu RayStation 9A* som är den senaste versionen av det innovativa dosplaneringssystemet för strålbehandling. RayStation 9A innehåller flera förbättringar som ger ökat stöd för fler maskiner och behandlingstekniker, samt som förstärker integrationen med onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®*.

I RayStation 9A finns stöd för behandlingsmaskiner med dubbla flerbladskollimatorer (MLC) och icke-roterande blockkollimatorer, vilket är egenskaper som Varians Halcyon™-maskin har. Releasen är ytterligare ett steg mot RaySearchs mål att möjliggöra dosplanering för så många behandlingsmaskiner och behandlingssystem som möjligt, samt att eliminera komplikationer och de extra steg det innebär att använda flera olika mjukvarusystem.

Stöd för direkt levererbar flermålsoptimering för VMAT-planer till Varian-maskiner adderas, vilket stämmer överens med de möjligheter som funnits för Elekta-maskiner sedan version 8B.  

Maskinmodelleringen för fotoner som ger möjlighet till diagonala profiler i strålkommissioneringsmodulen RayPhysics förbättras. Utökade möjligheter till export av VSim-planer för vidare användning i andra dosplaneringssystem är ytterligare en förbättring. 

Förbättringarna för planering av protonbehandling inkluderar cache-lagring av punktdoser, vilket gör optimeringsprocessen snabbare. Stöd för Toshiba-utrustning läggs till för koljonplanering. Den så kallade microdosimetric kinetic model (MKM) för beräkning av radiobiologisk ekvivalent dos (RBE) inkluderas. Detta är ett viktigt steg för stöd av koljonbehandlingar i Japan, vilket är den marknaden där majoriteten av sådana anläggningar finns. Anslutningsstöd till gränssnittet IONTRIS, som används med Siemens koljonutrustning, inkluderas också.  

Med RayStation 9A kommer även allmänna förbättringar, som stöd för 6D-bädd under planeringen. Förstärkning av integrationen till RayCare, som automatisk generering av dosplaner baserat på patientens diagnos, är också inkluderade. 

Johan Löf, VD på RaySearch, säger: ”RayStation 9A är en viktig uppdatering där vi ytterligare ökar stödet för fler maskiner och behandlingstekniker. RaySearch har alltid varit en ledande drivkraft för en dynamisk och mångfacetterad cancervård, och det är jag stolt över. Stöd för ytterligare en typ av behandlingsmaskin och MKM är en del av det vi arbetar hårt för att erbjuda våra nuvarande och framtida kunder.” 

Om RaySearch 

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 

RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation

RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com