We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch publicerar preliminärt resultat för tredje kvartalet 2019

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper preliminära siffror för tredje kvartalet 2019. Orderingången beräknas öka med 12 procent till 197 (176) MSEK. Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 förväntas uppgå till 144 (150) MSEK och rörelseresultatet beräknas uppgå till -6 (12) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats av positiva valutaomräkningseffekter och justerat för det hade rörelseresultatet försämrats till -26 (18) MSEK. Periodens kassaflöde uppgår till -13 (-17) MSEK.

Det lägre rörelseresultatet under kvartalet beror huvudsakligen av två faktorer:

  • Svagare licensförsäljning i USA och Europa – RaySearch är ett tillväxtbolag där enskilda, stora affärer kan få betydande effekter på intäktsredovisningen mellan kvartalen.
  • Ökade rörelsekostnader – till följd av bolagets expansion har antalet medarbetare ökat med 22 procent under det senaste året, främst inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling.  Därtill hölls ASTRO-mässan i tredje kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet under föregående år, och de totala avskrivningarna har ökat med 60 procent, främst till följd av bolagets investeringar i nya kontor, men även på grund av tillämpningen av IFRS 16.
     

”Vi befinner oss på en marknad med ojämna orderflöden. Efter ett rekordartat första halvår blev försäljningen svagare under tredje kvartalet. Marknadsläget och efterfrågan på våra produkter är dock fortsatt god och vi känner oss trygga med vår strategi” säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB.

Ovanstående siffror är preliminära och en fullständig rapport för perioden januari-september 2019 släpps den
14 november 2019 kl 07:45 CET såsom tidigare meddelats. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD                   Telefon: +46 8 510 530 00              Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO           Telefon: +46 70 661 05 59              Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 19.50 CET.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® och onkologiinformationssystemet RayCare®* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.