Pressreleaser

RaySearch och Vision RT ingår strategiskt partnerskap

RaySearch och Vision RT, två av de ledande företagen inom strålbehandling, meddelade idag att de inleder ett strategiskt partnerskap runt gemensamma tekniska utvecklingsprojekt.

Detaljerna runt projektet är än så länge konfidentiella, men företagens målsättning är att skapa både ökad integration och helt nya funktioner som hjälper strålbehandlings-teamen att förbättra arbetsflödet och den kliniska beslutsprocessen.

Vision RT och RaySearch är naturliga partners då deras respektive aktiviteter kompletterar varandra väl, samtidigt som båda är starkt fokuserade på innovativa kunder som vill leverera högkvalitativ cancervård.

Norman Smith, grundare och VD på Vision RT: ”RaySearch fortsätter att utveckla värdefull och innovativ teknologi inom strålbehandlingsområdet. Vi är mycket glada över att ingå i detta partnerskap med RaySearch, där vi kommer att utveckla gränssnitt som säkerställer smidiga arbetsflöden mellan våra respektive produkter. Vi kommer även att samarbeta med andra gemensamma kunder för att ytterligare förbättra användarvänligheten.” 

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”Jag tror att kombinationen av Vision RTs sensorteknik och mjukvarufunktionerna i RayStation, RayCare och RayCommand har mycket stor potential.”

Om Vision RT
Vision RT definierar vårdstandarden inom ytguidad strålbehandling, SGRT. Vi tillhandahåller överlägsna lösningar för strålbehandlingsmarknaden med produkter installerade på många av världens ledande behandlingscentra, inklusive cirka 70 % av 50 US News ”Bästa sjukhus för cancer”. Med 70 godkända patent och ytterligare 51 väntande patentansökningar fortsätter vi att göra nya genombrott inom det strålningsonkologiska området. Vi är fast beslutna att göra SGRT till standardvård för alla patienter i hela världen. Vision RT är den del av William Demant Invest (WDI)-gruppen, en ledande dansk investerare inom medicinteknik med långtidsperspektiv på sina investeringar. Företagen inom William Demant Invest hade i genomsnitt 17 024 anställda under 2017, med totala intäkter på 3 miljarder dollar.  

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem och RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.
Mer information om RaySearch finns på
www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta: 

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com