Pressreleaser

RaySearch har fått leveransavtal med U.S. Department of Veterans Affairs

RaySearch har skrivit kontrakt med U.S. Department of Veterans Affairs och blir därmed en av myndighetens rekommenderade leverantörer av mjukvara för strålbehandlingar inom den amerikanska veteransjukvården Veterans Health Administration (VHA).

VHA är det största integrerade sjukvårdssystemet i hela USA och vårdar omkring 9 miljoner krigsveteraner varje år. Av dessa är det ungefär 40 000 patienter per år som får en cancerdiagnos. Det nationella upphandlingscentret National Acquisition Center (NAC) ansvarar för VHA och andra myndigheters vårdbehov, samt hanterar nationella kontrakt och ramavtal för inköp och leveranser av både dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystem (OIS).

RaySearch erbjuder både RayStation® TPS och RayCare®* OIS. RayStation erbjuder en dramatiskt förbättrad användarvänlighet och banbrytande funktioner som flermålsoptimering, ultrasnabba beräkningar, 4D adaptiv strålbehandling och maskininlärningsfunktioner. RayCare är ett innovativt OIS utformat med stöd för heltäckande cancervård och med möjlighet att sammanlänka alla onkologiska discipliner. Systemet gör det enkelt för klinikerna att effektivt koordinera uppgifter och säkerställa optimal användning av befintliga resurser. Båda systemen ingår i överenskommelsen om rekommenderade leverantörer och gäller alla de 40 veteransjukhus som erbjuder strålbehandlingar.

Johan Löf, grundare och VD RaySearch, säger: ”Det gläder mig att vi nu får chansen att erbjuda våra enastående produkter till veteransjukhusen. RayStation och RayCare stöder heltäckande cancervård och kombinerar snabbhet med effektivitet för den bästa möjliga patientvården.” 

Om Veterans Health Administration 
Den amerikanska veteranvården erbjuder vård vid 1 255 vårdinrättningar, inklusive 170 medicinska centrum och 1 074 öppenvårdskliniker med varierande komplexitet (VHA öppenvårdskliniker). Ungefär 9 miljoner veteraner vårdas varje år.  

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 onkologiska kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch-programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercentrum världen över har valt att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.
 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com