Pressreleaser

RaySearch fortsätter den globala expansionen med ryskt distributionsavtal

RaySearch har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med det ryska bolaget Medeqi, som är en återförsäljare av medicinsk utrustning. Samarbetet innebär att Medeqi tar fullt ansvar för marknadsföring, försäljning och service av dosplaneringssystemet RayStation®* i Ryssland. 

Medeqi grundades 2017 och samarbetar med flera andra stora leverantörer av onkologisk utrustning i regionen. Medeqi har valt att endast samarbeta med företag som erbjuder lösningar för bästa möjliga patientvård med hög effektivitet, och majoriteten av deras anställda har lång erfarenhet inom sjukvården.

Med detta distributionsavtal fortsätter RaySearch sin globala expansion då steget in i Ryssland är ett steg in i en ny marknad. Antalet patienter som diagnostiseras med cancer ökar kontinuerligt i Ryssland, vilket ställer krav på bättre och mer tekniskt avancerad utrustning för behandlingar. Det har lanserats ett nationellt hälsoprogram i landet med syftet att både höja kvaliteten på vården samt göra den mer tillgänglig för patienterna. Onkologi är ett av åtta prioriterade områden i hälsoprogrammet.

Ksenia Lovtsova, ägare och VD för Medeqi, säger: ”Strålningsonkologin i Ryssland behöver förbättras rejält, med exempelvis uppgraderingar till en högre teknisk standard som kliniker i andra länder har arbetat med i många år. Vi på Medeqi vill göra RaySearchs mjukvarulösningar tillgängliga för kliniker i Ryssland så att de kan få rätt verktyg för bästa kliniska praxis. RaySearch är ett av de mest innovativa företagen i branschen och utvecklar unika, avancerade och optimerade mjukvarulösningar.”

Johan Löf, grundare och VD för RaySearch, säger: ”Vi är väldigt nöjda över att expandera till en ny marknad med god tillväxtpotential. Många cancercenter och deras patienter kommer att dra nytta av den förbättrade vård som möjliggörs med RaySearchs mjukvara. Vi har en stark och erfaren partner i Medeqi, och jag ser fram emot ett lyckat samarbete.” 

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 onkologiska kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch-programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercentrum världen över har valt att använda. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.
 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com