Pressreleaser

RaySearch får den största ordern hittills: MedAustron väljer RayStation, RayCare och RayCommand till två anläggningar för proton och koljonbehandlingar

MedAustron, ett ledande österrikiskt center specialiserat på partikelbehandlingar och forskning, har lagt beställningar för ett kombinerat ordervärde exklusive serviceavtal av omkring 12 MEUR för dosplaneringssystemet RayStation, onkologiinformationssystemet RayCare och behandlingsstyrsystemet RayCommand*. Ordern, som är den största hittills för RaySearch,kommer att innebära heltäckande mjukvaruuppsättning för EBG MedAustron GmbH and MedAustron International GmbH.

MedAustron, RaySearchs första kund för dosplanering av koljonbehandlingar redan under 2012, har nu beslutat att ersätta alla existerande system och enbart använda mjukvara från RaySearch. 

RayCare onkologiinformationssystem (OIS) har använts i klinisk verksamhet sedan oktober 2018. Ett OIS används för att koordinera alla de komplexa procedurer som ingår i en heltäckande cancerbehandling. Detta inkluderar hantering av diagnostiska undersökningar och journalanteckningar, underlag för tumörarbetsgrupper, schemaläggning av resurser, datainsamling, faktureringsunderlag och uppföljning av behandlingsutfall. RayCare är utformat för patientcentrerade digitala arbetsflöden som hjälper till att öka effektiviteten och vårdkvaliteten. 

Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är det senaste tillägget till RaySearch produktlinje och lanseringen 2018 har skapat ett stort intresse över hela världen. Systemet fungerar som en länk mellan behandlingsmaskinen och dosplanering- och onkologiinformationssystemen. Det koordinerar system för bildtagning, strålleverans och patientstöd.  

En stor fördel med att använda RayStation, RayCare och RayCommand tillsammans är att det blir möjligt med verklig adaptiv behandling online. Stöd för adaptiv behandling har varit en av nyckelfunktionerna i RayStation i många år, men klinisk implementering tillsammans med marknadens andra OIS har varit omständigt. RayCare överbryggar detta problem. För adaptiv behandling online måste även ett TCS vara inblandat, men många av de TCS som finns på marknaden är inte utformade för detta.  

Det är ett naturligt steg för MedAustron, en av de mest avancerade klinikerna i världen, att gå över till en verkligt integrerad lösning. Mjukvarusystemen från RaySearch är utformade för att uppfylla behoven vid adaptiv behandling online och samtidigt säkerställa säkra och effektiva behandlingar och maximera utnyttjandetiden för maskinen.

Alfred Zens, VD på MedAustron, och Markus Stock, chefsfysiker på MedAustron är mycket nöjda med avtalet. ”Patientcentrerade kliniska arbetsflöden är ett viktigt mål för oss och med RayStation, RayCare och särskilt RayCommand kan detta realiseras på ett effektivt sätt. Genom att bara ha en mjukvaruplattform från dosplanering till arbetsflöden i behandlingsrummet kan vi undvika onödig dataöverföring och effektivisera det dagliga arbetet. Partikelbehandlingar är särskilt känsliga för förändringar i patientens anatomi eller positionering under behandlingen och en helt integrerad och snabb adaptering av behandlingen kommer nu att bli möjlig. Allt detta i en användarvänlig miljö.”

Johan Löf, VD på RaySearch: ”Denna order utgör en milstolpe för RaySearch. Institutioner som MedAustron använder den mest sofistikerade nya tekniken för att forma cancervårdens framtid. Jag är väldigt stolt över att MedAustron har valt en komplett mjukvaruuppsättning från RaySearch, inklusive RayCommand, för att driva dess anläggning och behandlingsleveranssystem. Vårt beslut att vara en oberoende mjukvaruleverantör gör detta möjligt. Faktumet att detta är vår största order någonsin är en tydlig indikation på att en bredare marknad ligger öppen för oss.” 

Det kombinerade ordervärdet är omkring 12 MEUR, och ungefär 25% kommer att intäktsföras under Q2 2019. Merparten av resterande belopp kommer att intäktsföras senare än 2019. 

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 28 juni 2019, kl 15.55 CET.

Om MedAustron 

MedAustron är ett ledande center för jonbehandling och forskning, specialiserat på avancerade cancerbehandlingar med protoner och koljoner. Centret finns i Wiener Neustadt i Niederösterreich, cirka 50 km söder om Wien. MedAustron har 180 anställda från runt 18 olika länder, inklusive läkare, fysiker, ingenjörer, sjukhusfysiker och strålbehandlingstekniker.

Om RaySearch 

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 

RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd. 

Om RayCommand 

Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand lanserades 2018 och fungerar som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. RayCommand koordinerar och organiserar de olika inblandade systemen, som bildtagningssystem, strålleveranssystem och patientstödsystem. Effektiv koordinering är avgörande för att genomföra säkra och effektiva patientbehandlingar.  

Om RayStation 

RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) 

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com