We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch erhåller FDA-godkännande för RayStation 8B med maskininlärningsfunktioner

RaySearch har erhållit 510(k)-godkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för version 8B av dosplaneringssystemet RayStation®. RayStation 8B släpptes i december 2018 och innehåller de första applikationerna för maskininlärning i ett dosplaneringssystem någonsin på marknaden.

Maskininlärningsfunktionerna för automatiserad behandlingsplanering och automatiserad organsegmentering i RayStation hjälper till att öka klinikernas effektivitet och ger mer konsekventa resultat. Ramverket för maskininlärning gör det möjligt för modeller att tränas på klinikens tillgängliga data, och det är även möjligt att använda förhandstränade modeller från RaySearch.

Maskininlärningsapplikationerna för organsegmentering som använder djupa neurala nätverk, har utvecklats av RaySearchs egen avdelning för maskininlärning, och behandlingsplaneringen med maskininlärning har utvecklats i samarbete med Princess Margaret Cancer Center i Toronto i Kanada.

FDA-godkännandet för djupinlärning för segmentering gör det möjligt med automatiserad generering av organ i hela kroppen. Godkännandet för maskininlärning för planering gavs på modellnivå, där en VMAT-planeringsmodell för prostata från Princess Margaret Cancer Center godkändes.

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch, säger: ”Det här godkännandet är ett stort steg på väg mot att frigöra och nå den fulla potentialen i mjukvara för onkologi, där RaySearch har tagit ledningen. Mer sofistikerad automatisering innebär ökad användarvänlighet, effektivitet och patientsäkerhet. Detta gör att resurser och personal kan fokusera på annat, som komplicerade fall och vidareutbildning. En kontinuerlig utveckling inom onkologisk mjukvara är en viktig faktor i morgondagens individanpassade cancervård. 

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

För mer information, kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com