We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Ny version av RayCare OIS inkluderar nyheten RayCare Flow

RaySearch släpper nu RayCare® 3A*, en ny version av nästa generations onkologiinformationssystem (OIS). RayCare är utformat för att stödja arbetsflödet på ett modernt onkologicenter, sammankoppla de olika onkologiska disciplinerna, öka effektiviteten och säkerställa optimal användning av resurser. RayCare utvecklas snabbt i samarbete med flera av världens ledande cancercenter.

RayCare används nu i den kliniska verksamheten på tre olika cancerkliniker. Det senaste tillägget är Heidelberg University Hospital i Tyskland, som började att använda RayCare i maj i år. De andra två har använt RayCare sedan 2018. Först ut var Iridium Cancer Network i Belgien och sedan Provision CARES Proton Therapy Center i Nashville i USA. Idag släpper RaySearch den första av årets två stora versionsuppdateringar, RayCare 3A.

RayCare 3A innehåller ett flertal nya funktioner som främjar användarnas effektivitet och styrning av arbetsflödet. Den förbättrade arbetsytan ’Home’ ger en översikt av användarnas aktiviteter, inklusive nya funktioner som aktivitetsstatistik som vägledning för prioritering samt möjligheten att följa uppgifter som man är särskilt intresserad av. Arbetsflödesmotorn i RayCare har nu stöd för modulära arbetsflöden. Denna avancerade funktion möjliggör att patientens arbetsflöde byggs upp iterativt genom att uppgifter läggs till allt eftersom klinisk information blir tillgänglig vid beslutspunkter. Denna modularisering gör det möjligt att skräddarsy arbetsflöden till det specifika patientbehovet samtidigt som klinikens processer strömlinjeformas.  

Den nya versionen inkluderar även en översiktsvy av patientjournalen. Den ger en lättöverskådlig och patientcentrerad överblick som tillåter snabb navigering till viktiga arbetsytor. Det blir även möjligt att automatiskt trigga protokoll för generering av dosplaner i RayStation® från RayCare baserat på tillgängligheten av bilddata. Utöver detta innehåller uppdateringen ett stort antal förbättringar av existerande funktionalitet samt utökade anslutningsmöjligheter till andra sjukhussystem.

RayCare 3A innehåller RayCare Flow, en paketering av funktioner för att sammankoppla dosplaneringssystemet RayStation och den kraftfulla hanteringen av arbetsflöden i RayCare och RayCare PACS. RayCare Flow optimerar dosplaneringsprocessen genom att tillhandahålla en automatiserad aktivitetshantering för alla steg i arbetsflödet och gör att dosplaneringen kan koordineras och hanteras via RayCare. En viktig funktion är den realtidsuppdaterande arbetstavlan som är ett verktyg för att stötta planeringen av resurser och visualiseringen av arbetsbelastning för planeringsaktiviteterna. Sammanfattningsvis kan RayCare Flow förbättra resurshanteringen, öka effektiviteten i dosplaneringsarbetsflödet, samla all klinisk kommunikation kring denna samt automatisera bildhanteringen.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är roligt att en ny version av RayCare kommer ut på marknaden. RayCare är ett OIS som är byggt för att uppfylla behoven på en modern cancerklinik och kan omvandla framtidens cancervård. Vårt beslut att inkludera RayCare Flow visar att RaySearch alltid lyssnar på branschens behov. RayCare Flow är ett naturligt första steg för RayStation-kunderna, och ett utmärkt första steg mot en full implementation av RayCare.”

Om RaySearch 

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation* dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 

RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation

RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com