We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

MedAustron har använt RayStation för en första patientbehandling med koljoner

MedAustron, ett ledande österrikiskt center specialiserat på partikelbehandlingar och forskning, har behandlat sin första patient med koljoner. Behandlingen skedde den 2 juli, på en patient med körtelcancer på vänstra örat. MedAustron är nu ett av endast sex center världen över som erbjuder både proton- och koljonsbehandlingar.

Centret började behandla patienter 2016 och har använt RayStation® för protonbehandlingar sedan dess. MedAustron var den första RaySearchkunden att inkludera koljonsplanering i sin RayStation-installation. Centrets förmåga att behandla med koljoner möjliggörs av en unik partikelaccelerator som har utvecklats i nära samarbete med CERN. Installationen inkluderar fyra strålrum, av vilka tre används för patientbehandlingar och ett för enbart forskning. Alla fyra är utrustade med ett robotpositioneringssystem och positionsverifieringssystem.

Nyligen beslutade MedAustron att ersätta alla andra onkologisystem för att enbart använda mjukvara från RaySearch. Centret beställde onkologiinformationssystemet RayCare®*, behandlingsstyrsystemet RayCommand* och utökade sin RayStation-installation. Ordern är den största hittills för RaySearch och kommer att innebära en heltäckande mjukvaruuppsättning för EBG MedAustron GmbH and MedAustron International GmbH.

Markus Stock, chef för medicinsk fysik på MedAustron, säger: "Vi kan stolt meddela att vår första patientbehandling med koljoner har ägt rum, och att den var framgångsrik. Vårt center började med protonbehandlingar i slutet av 2016, och inledningsvis fokuserade vi på en ökad funktionalitet inom användningsområdet. Under det senaste året har vi äntligen kunnat fokusera på kommissionering för koljoner. Vi teamade tidigt upp med RaySearch för att främja koljonsstrålbehandling i RayStation, detta under en tid när det inte fanns något kommersiellt system med den kapaciteten på den europeiska marknaden. Med möjligheten att kunna behandla med koljoner i RayStation, har vi nu alla möjligheter att harmonisera vårt koljonsbehandlings-koncept i linje med internationella protokoll."

Johan Löf, grundare och VD för RaySearch, säger: "Vi är stolta över vårt samarbete med MedAustron och det är glädjande att få uppleva den första koljonsbehandlingen. Både MedAustron och RaySearch går i bräschen för att utveckla avancerad teknologi till nytta för patienterna. Tillsammans kan vi förbättra cancervårdens möjligheter."

Om MedAustron
MedAustron är ett ledande center för jonbehandling och forskning, specialiserat på avancerade cancerbehandlingar med protoner och koljoner. Centret finns i Wiener Neustadt i Niederösterreich, cirka 50 km söder om Wien. MedAustron har 180 anställda från runt 18 olika länder, inklusive läkare, fysiker, ingenjörer, sjukhusfysiker och strålbehandlingstekniker.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

Om RayCommand
Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand lanserades 2018 och fungerar som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. RayCommand koordinerar och organiserar de olika inblandade systemen, som bildtagningssystem, strålleveranssystem och patientstödsystem. Effektiv koordinering är avgörande för att genomföra säkra och effektiva patientbehandlingar.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com