We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Ledande amerikanskt protoncenter väljer RayStation för stråldosplanering

James M. Slater, MD Proton Treatment and Research Center vid Loma Linda University Medical Center i USA, har efter en anbudsprocess valt att ersätta sina nuvarande system för proton- och fotonplanering med dosplaneringssystemet (TPS) RayStation®*.

James M. Slater, MD Proton Treatment and Research Center är ett banbrytande center med fokus på att använda den senaste tekniken för att ge bästa möjliga patientvård. Centret har behandlat över 17 500 patienter, mer än något annat protoncenter i hela världen.  

I slutet av 2018 gick en upphandling ut på marknaden för att stötta centrets pågående mission att erbjuda vård av allra högsta kvalitet. Med flera olika behandlingsystem under samma tak, var centrets mål att förbättra kontinuiteten av vården över alla funktioner samt att introducera avancerade behandlingsmetoder. RayStation kommer att användas i kombination med proton- och fotonbehandlingssystem från Varian, Siemens och Optivus.

Installationen inkluderar många av RayStations mest avancerade och unika funktionaliteter, så som flermålsoptimering (MCO), automatisk bröstplanering, deformabel registrering och adaptiv behandling, i en och samma plattform. Systemets avancerade Monte Carlo dosberäkningsmotor balanserar hög noggrannhet med hastighet, vilket är otroligt viktigt för komplicerade fall inom protonbehandling. Dessutom kommer Loma Linda att bli ett av de första protoncentren att testa och implementera artificiell intelligens inom dosplanering.

Bryan Zook, verksamhetsdirektör för strålbehandling, James M. Slater, MD Proton Treatment and Research Center, säger: ”Sent förra året initierade vi en upphandlingsprocess för att välja ett nytt dosplaneringsystem för att ersätta det vi själva byggt upp internt under nära 20 år, långt innan dosplaneringsystem för protonbehandlingar fanns på marknaden. Vi blev väldigt imponerade av alla anbudsgivares senaste framsteg, men RayStation vägde tyngre och motsvarade våra högt satta krav. Förutom det så visade RaySearchs team på starkt engagemang och deltagande, vilket motsvarar vårt eget teams vilja att göra sitt allra yttersta för att nå våra ambitiösa mål för proton- och fotonbehandlingar.

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Vi är stolta över att ännu ett av världens mest framstående protoncenter har valt RayStation. James M. Slater, MD Proton Treatment and Research Center har behandlat fler patienter än något annat protoncenter i världen, och centret har över 20 års erfarenhet inom området. Vi ser fram emot en framgångsrik gemensam resa.”

Det totala ordervärdet uppgår till cirka 2,3 miljoner USD, varav huvuddelen intäktsförs under Q2 2019.

Om James M. Slater, MD Proton Treatment and Research Center
James M. Slater, MD Proton Treatment and Research Center är det första sjukhusbaserade behandlingscentret i världen och över 17 500 patienter har behandlats här under de senaste 20 åren. 1990 var James M. Slater, MD en pionjär inom området protonbehandlingar vid Loma Linda University Medical Center (LLUMC) och fram till 2003 var centret det enda sjukhusbaserade centret av sin typ i hela USA. 

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com