Pressreleaser

Isala Oncologisch Centrum, Nederländerna, väljer RayStation som dosplaneringssystem

Isala Oncologisch Centrum, ett av Nederländernas största sjukhus, har valt dosplaneringssystemet RayStation till strålbehandlingsavdelningen i Zwolle. RayStation valdes efter en noggrann utvärdering av tillgängliga dosplaneringssystem på marknaden. RayStation kommer att ersätta det nuvarande systemet för fotonbehandling, och senare även systemet för elektronbehandling.  

RayStations heltäckande lösning för alla steg av dosplaneringen var en viktig faktor som avgjorde valet till RayStations fördel. Systemets användarvänlighet och dess moderna utseende och känsla var också avgörande faktorer, liksom beräkningshastigheten och RayStations goda rykte hos andra användare, enligt centret.

I ordern ingår det breda spektrum av funktionalitet som RayStation erbjuder, inklusive 3D-CRT, IMRT, VMAT, flermålsoptimering (MCO) och elektronplanering. RayStation kommer att användas tillsammans med klinikens linacs från Elekta.

Rogier Janssen, medicinsk fysiker vid Isala Oncologisch Centrum, säger: "Spjutspets-strålbehandling kräver spjutspets-mjukvara och vi anser att RayStation erbjuder precis det. Behandlingskvalitet och ‑effektivitet är mycket viktiga för oss, och vi är också övertygade om att RayStations omfattande funktionalitet, imponerande beräkningshastighet och eleganta användargränssnitt också kommer att ge oss en bra användarupplevelse. Vi ser mycket fram emot att använda RayStation live."

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: "Vi är väldigt glada att återigen ha blivit utvalda av ett framstående cancercenter i Nederländerna. Isala är ett center som erbjuder fantastisk vård till sina patienter och vi ser fram emot att hjälpa dem skapa de bästa möjliga behandlingsplanerna."

Denna order har levererats och genererat intäkter på omkring 0,5 MEUR under tredje kvartalet 2018. 

Om Isala

Isala i Zwolle är att av Nederländernas största sjukhus. Isala är att av få sjukhus i landet som får utföra alla typer av strålbehandling. Behandlingarna som utförs är i linje med de senaste framstegen inom strålbehandling.

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2 600 kliniker i fler än 65 länder använder RaySearchs mjukvara för att förbättra livet och behandlingsresultat för patienter. Företaget grundades 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare

RayCare är designat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna hos moderna cancerkliniker. Det representerar framtiden inom onkologiinformationssystem-tekniken och stödjer visionen om ett onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter får en kombination av behandlingstyper, och RayCare är designat för att reflektera det. RayCare kommer effektivt att koordinera aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling samt kirurgi, och erbjuder avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för morgondagens krav på avancerad analys och beslutsstöd.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com