Pressreleaser

Fem cancercenter i Storbritannien väljer RayStation

Fem brittiska cancercenter har lagt beställningar på RaySearchs dosplaneringssystem RayStation. Beställningarna stärker RaySearchs ställning på den brittiska marknaden ytterligare.  

Christie Hospital, Manchester, utökar sin nuvarande RayStation-installation signifikant. Beställningen innebär en fyrfaldig ökning av den nuvarande konfigurationen, och ordern inkluderar utökad IMRT- och VMAT-kapacitet. RayStation kommer nu användas för majoriteten av Christie Hospitals fotonbehandlingar.

Velindre Cancer Centre i Cardiff utökar också sin nuvarande installation markant. Beställningen gör att centret helt byter ut sin nuvarande lösning för dosplanering vid fotonbehandlingar till RayStation.

De tre övriga klinikerna, Addenbrookes Hospital, Cambridge, Rosemere Cancer Centre, Preston, och James Cook University Hospital, Middlesbrough, är alla nya kunder. RayStation valdes på grund av sin framstående position på marknaden, samt för funktionaliteter så som 3D-CRT, IMRT och VMAT, inklusive avancerade funktioner som flermålsoptimering och adaptiv planering.

De nya beställningarna gör att antalet kliniker i Storbritannien som använder RayStation nu klättrar till 23 av omkring 70 stycken totalt. Succén från 2018 fortsätter därmed, då drygt 80% av all finansiering för dosplaneringssystem från NHS Supply Chain lades på RayStation.

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Jag är naturligtvis mycket glad att RayStation har valts till dessa fem framstående cancerkliniker i Storbritannien. Den brittiska marknaden, med sin kombination av små kliniker och större publika institutioner, fokuserar på avancerad teknologi och implementationen av innovativa lösningar, vilket ger en fördel för RayStation. Vi ser verkligen fram emot det fortsatta samarbetet med samtliga fem center.”

Det totala ordervärdet uppgår till cirka 48 miljoner SEK, huvuddelen av vilket kommer att tas som intäkt under Q1 2019.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2 600 kliniker i fler än 65 länder använder RaySearchs mjukvara för att förbättra livet och behandlingsresultat för patienter. Företaget grundades 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är designat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna hos moderna cancerkliniker. Det representerar framtiden inom onkologiinformationssystem-tekniken och stödjer visionen om ett onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter får en kombination av behandlingstyper, och RayCare är designat för att reflektera det. RayCare kommer effektivt att koordinera aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling samt kirurgi, och erbjuder avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för morgondagens krav på avancerad analys och beslutsstöd.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

 

Peter Thysell, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com