Pressreleaser

AKH Vienna/Medical University of Vienna väljer RayStation för dosplanering

Vienna General Hospital/Medical University of Vienna, det största medicinska universitetssjukhuset i Österrike, har valt att använda RayStation® som sitt enda dosplaneringssystem för extern strålbehandling och brachyterapi. RayStation kommer att konsolidera dosplaneringen och ersätta existerande system. De första patientbehandlingarna med hjälp av RayStation är planerade till början av 2020.

Avdelningen för strålbehandling har fem Elekta-linacs och fyra brachyterapimaskiner. Här behandlas över 2500 patienter per år, inklusive 400 brachyterapibehandlingar. Avdelningen är internationellt känd för precisa och bildstyrda strålbehandlingar samt MR-styrd adaptiv brachyterapi.  

RayStation-ordern kommer att innehålla licenser för både forskning och för klinisk verksamhet. Funktioner på forskningssidan kommer även att inkludera protonbehandlingar och koljonbehandlingar eftersom avdelningen har ett nära samarbete med MedAustron, som är ett ledande österrikiskt center specialiserat på behandlingar med koljoner och forskning. MedAustron var den första kunden som beställde RayStation för dosplanering med koljoner.  

Univ. Prof. Dr. Joachim Widder, chef för strålbehandlingsavdelningen på AKH Vienna/Medical University of Vienna säger: ”Med RayStation kan vi för första gången i avdelningens historia täcka in alla våra behandlingsalternativ. Systemet banar även väg för framtida forskning inom precisionsdriven strålningsonkologi där stöd krävs för alla varianter av extern strålbehandling, från elektronbehandlingar till avancerade intensitetsmodulerade och bildstyrda fotontekniker. Som en extra utmaning kommer MR-styrd brachyterapi snart att bli fullt implementerat. RayStations funktioner för proton- och koljonbehandling underlättar forskningen och kombinationsbehandlingar för ett urval av patienter som vi behandlar i samarbete med MedAustron. Den utmärkta kapaciteten för bildhantering och automatisering gör systemet till en ideal plattform för att effektivisera arbetsflöden och förverkliga vårt mål att vidareutveckla den adaptiva strålbehandlingen.” 

Johan Löf, CEO för RaySearch: ”Vi är glada över att AKH Vienna/Medical University of Vienna, det största medicinska universitetssjukhuset i Österrike, har valt att slå samman sina existerande system och använda RayStation som dosplaneringssystem för alla behandlingsmodaliteter. Det ligger helt i linje med vårt mål att harmonisera dosplaneringen och ha stöd för så många behandlingsmaskiner som möjligt. Jag ser fram emot att fungera som ett stöd för AKH i deras banbrytande forskning och kliniska verksamhet.”

Det totala ordervärdet exklusive serviceavtal uppgår till cirka 2,2 miljoner EURO och merparten intäktsredovisas i andra kvartalet 2019. 

Om AKH Vienna / Medical University of Vienna 

Med nästan 1800 sängplatser och 80 000 slutenvårdspatienter på 26 olika kliniska avdelningar är Vienna General Hospital det största sjukhuset i Österrike och även ett av de största i hela Europa. Med nära 8000 studenter och 5500 anställda är Medical University of Vienna i dagsläget det största medicinska utbildningscentret i de tysktalande länderna, och en av Europas ledande forskningsinstitutioner inom biomedicin.

Om RaySearch 

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayStation 

RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen. 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com