We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

University Medical Center Groningen behandlar patienter med RayStation-funktionen Plan Explorer

UMC Groningen (UMCG) använder nu dosplaneringssystemet RayStations funktion Plan Explorer för att behandla patienter. Ungefär 60 prostatapatienter har behandlats fram tills nu med VMAT och Plan Explorer.

UMCG har varit RaySearch-kund sedan 2013 och använder RayStation som främsta dosplaneringssystem. Centrets RayStation-installation omfattar, utöver funktionen Plan Explorer, adaptiv strålbehandling, flermålsoptimering och radiobiologi. Protoncentret är även utrustat med 9 Elekta-linacs samt en IBA Proteus® Plus med två gantryrum. Som kund hos RaySearch har centret varit involverat i ett forskningssamarbete runt Plan Explorer vid huvudkontoret i Stockholm, Sverige, så väl som vid utvecklingen av nästa generations onkologiinformationssystem RayCare*.  

Plan Explorer genererar automatiskt ett stort antal dosplaner av hög kvalitet, vilket sparar tid och ger ett antal alternativ att ta ställning till. UMCG har fokuserat på prostata samt huvud/hals-fall. De automatiska planer som skapats vid UMCG har varit av hög kvalitet och har sparat tid jämfört med manuell planering.  

Roel Kierkels, sjukhusfysiker vid UMCG, säger: "Tidigare i år införlivade vi Plan Explorer i verksamheten och minskade därmed kraftigt den tid som går åt till behandlingsplanering. Varje plan tar nu ungefär 45 minuter, tidigare tog en plan som optimerades manuellt cirka 180 minuter att ta fram. Eftersom Plan Explorer arbetar helautomatiskt i bakgrunden med att skapa planer får vi mer tid över till annan teknisk utveckling inom vår institution, som adaptiv strålbehandling och protonbehandling." 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: "Det är roligt att få se UMCG använda RayStations funktion Plan Explorer för sina prostatapatienter. Den tid som UMCG sparar genom autoplanering kan användas till att göra deras cancerbehandlingar ännu bättre." 

Om UMCG

UMCG är ett av Nederländernas största sjukhus. Över 12 000 anställda vårdar patienter, arbetar med vårdutbildningar, och utför nyskapande vetenskaplig forskning med fokus på ”friskt och aktivt åldrande”. Forskningen och utbildningen vid UMCG finansieras via University of Groningen och den medicinska fakulteten är en fullt integrerad del av universitetet.

Om RayCare

RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com