We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Universitetssjukhuset MedStar Georgetown använder nu RayStation och Hyperscan i den kliniska verksamheten

Universitetssjukhuset MedStar Georgetown i Washington D.C. behandlar nu patienter med RayStations dosplaneringssystem i kombination med Mevions Hyperscan pencil beam-skanningssystem. Det är de första behandlingarna i världen som utförs med Mevion S250i Proton Therapy System®.

Kombinationen av RayStation och Mevions Hyperscan-teknik gör det möjligt för klinikerna vid MedStar Georgetown att planera för och behandla patienter med mycket skarpt avgränsad strålning, och med minimerad strålning till kritiska strukturer.

RayStation gör det möjligt att använda de avancerade IMPT-möjligheter som är unika för HYPERSCAN-tekniken. Det inkluderar flerbladskollimering med Mevions adaptiva apertur, en proton-flerbladskollimator (pMLC) som är utformad för att åstadkomma skarpa laterala dosgradienter och skydda känsliga organ vid varje energilager under behandlingen.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är fantastiskt att se den här banbrytande patientbehandlingen utföras på MedStar Georgetown, med RayStation i kombination med Mevion’s Hyperscan-teknik. Protonterapi är ett viktigt fokusområde och RaySearch strävar efter att ha stöd för alla de senaste teknikerna och systemen. Tillsammans ser vi till att fler och fler patienter kan få nytta av den här högprecisionsbehandlingen.”

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com