We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

United Imaging Healthcare och RaySearch inleder partnerskap

Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. (UIH) och RaySearch Laboratories AB (publ) (RaySearch) har inlett ett samarbete för att skapa stöd för UIHs linjära acceleratorer inom RaySearch’s dosplaneringssystem RayStation* och onkologiinformationssystem RayCare*.

UIH har på bara några år utvecklats till en ledande tillverkare av avancerad bildgivande utrustning såsom CT, PET-CT och MR-system. I november 2017 presenterade UIH sitt första strålbehandlingssystem, uRT-linac506C, vid CSTRO i Beijing. Denna CT-linac-hybrid är världens första medicinska linjära accelerator med fullt integrerad CT av diagnostisk kvalitet. Stöd för adaptiv omplanering vid strålbehandling ingick i grunddesignen och ger mjukvävnadsbaserad bildstyrning med högsta precision.

RayStation har redan ett brett stöd för olika behandlingsutrustningar, strålbehandlingsmodaliteter och behandlingstekniker. Redan från starten har RayStation fokuserat på adaptiv strålbehandling (ART) eftersom tekniken är nyckeln till att kunna ge individanpassad vård och optimera behandlingsresultaten. Under arbetet att erbjuda ART har RayStation hittat en perfekt partner i UIHs CT-linac eftersom den kombinerar bildtagning av tillräckligt hög kvalitet för dosplanering med den senaste tekniken inom fotonstrålbehandling. De digitala arbetsflödena i RayCare är skräddarsydda för effektiv adaptiv strålbehandling, vilket gör ART ännu mer tillgänglig för alla typer av kliniker. UIHs CT-linac, och även deras standard-linac, kommer att bli de första konventionella foton-linacs som har stöd i RayCare.

Johan Löf, VD och grundare av RaySearch Laboratories, säger: ”Det har länge varit brist på konkurrens när det gäller konventionella linacs, och jag välkomnar att UIH har tagit steget in på den här marknaden. Speciellt deras CT-linac är ett bra exempel på en genomtänkt kombination av diagnostisk bildtagning och behandlingsutrustning. Jag ser fram emot att lägga till stöd för den, och UIH’s standard-linac, i vår programvara.”

Cheng Ni, VD på UIHs affärsenhet för strålbehandling, säger att: ”Samarbetet med RaySearch gör det möjligt för oss att erbjuda en kraftfull uppsättning programvaror till en rad olika typer av kliniker, inklusive de mest krävande akademiska centrumen i världen. Det gör att klinikerna kan använda vår banbrytande CT-linac i kombination med andra behandlingssystem på samma plattform.”

Om UIH
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. tillverkar medicinska bildgivande system. UIH grundades 2011 och huvudkontoret ligger i Jiading-distriktet i Shanghai. Deras mål är att erbjuda vårdinrättningar ett brett urval av vårdlösningar, från utrustning för diagnostisk bildtagning och strålbehandling till service, utbildning och medicinsk IT.
  

Om uRT-linac506c
uRT-linac506C är en fullt integrerad CT-linac som kombinerar en linjär accelerator med en diagnostisk CT-bildtagning. uRT-linac506C är utformad för att kunna hantera den patientgenomströmning som krävs vid världens mest aktiva behandlingscentra, och inkluderar avancerade bildgivande funktioner utan att försaka effektiva arbetsflöden eller behandlingsprestanda. Systemet gör det möjligt att individanpassa strålbehandlingen från fraktion till fraktion eftersom justeringar av behandlingsplanen kan utföras när som helst under behandlingens gång. Klinikerna kan utföra bildstyrd behandling och behandlingssimuleringar på en enda plattform utan att ha en separat CT-simulator eller behöva skicka patienterna till röntgenavdelningen för bildtagningar.
  

Om RayCare
RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.
  

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.
  

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
  

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com